Брой 29   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

КАЧЕСТВО НА ВОСЪЧНИТЕ ОСНОВИ

    Восъчната основа представлява восъчен лист с отпечатани на него дъна на килийките на пчелите. При използване на восъчните основи, поставени в рамка, пчелите много бързо ги изграждат при наличие на необходимите за това условия. Освен това за добър градеж е необходимо да са направени от качествен восък. Те трябва да имат достатъчна твърдост и пластичност, а дъната на гравираните килийки да са със съответстващите размери. Важни са прозрачността и дебелината на основите. Всичко това може и трябва да се контролира, за да имаме нужната гаранция, че пчелите ще "приемат" восъчните основи и ще ги изградят правилно.
    При лабораторни условия механичната якост (твърдост) на основата се определя със специален уред. В практиката се използват други начини. Един от тях е следния: изрязват се ивици от восъчния лист с широчина 5 см. и различна дължина. Провисват се на конци и се следи коя от тях със съответна дължина ще се скъса. При скъсване на ивицата с дължина над 50 см. качеството на восъчната основа се смята за отлично, при 40-45 см. - добро, при 30-40 см. основата е лоша и може да се използва само за изграждане на магазинни пити, но не и на плодникови. Когато ивици под 30 см. се скъсат от собствената си тежест трябва да се бракуват. Съществува и друг ориентировъчен начин: при стайна температура около 20°С, восъчната основа се слага на страничната част на дланта върху показалеца на ръката, напречно на нея и се държи 1-2 минути. Основа с добро качество се прегъва много малко и запазва формата си. Ако листът се прегъне силно и провисне, то такава основа е с лошо качество.
    Размерът на килийките се измерва с обикновена линийка между две успоредни страни на шестоъгълника. При това често се срещат килийки, удължени по направление дължината на листа. Затова за по-голяма точност се измерват поне десет килийки в три направления. Восъчна основа с добро качество трябва да има размер на килийките от 5,3 до 5,45 мм., а такава с размери повече от 5,6 мм. трябва да се бракува.
    Прозрачността на основата се определя срещу светлината, когато просветляването е мътно и просветлява лошо означава, че тя е направена от восък, който съдържа емулгирана вода. Такава основа ще бъде чуплива и недостатъчно твърда.
    Дебелината на восъчната основа се определя по броя на стандартните листове (410 х 260 мм), които се съдържат (получават) от 1 кг восък. Най-добри са тези основи, при които от 1 кг восък се получават от 12 до 14 листа. При 15-16 листа се смята, че дебелината е все още удовлетворяваща. При по-голям брой восъчните основи са тънки и не са пригодни за гнездови пити.

ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРЕДИ ЗАЗИМЯВАНЕ

    От стр. 1
    сваляне на магазините /корпусите/; извършване на основен предесенен преглед /преценяване силата на пчелното семейство, годността на пчелната майка, количеството на пилото, здравословното състояние на пилото и семейството, количеството и качеството на хранителните запаси/; установяване състоянието на кошера; пререждане на питите в гнездото; подбудително подхранване и др.
    Основната грешка, която се допуска от младите и неопитни пчелари, а и от пчеларите-професионалисти, е неправилната оценка на наличните хранителни запаси в пчелното гнездо - тяхното, качество и количество. Не на последно място и състоянието на пчелния кошер.
    За да могат пчелните семейства нормално да презимуват и правилно да се развият през следващата пролет е нужно да бъдат осигурени в края на лятото с достатъчни по количество и качество хранителни запаси /пчелен мед и цветен прашец/.
    Това се постига, като се спазват следните практики:
    А. Относно качеството на хранителните запаси:
    - Не по-малко от 75% от меда, който ще остане в кошера, трябва да е запечатан.
    - Оставят се в гнездото питите с нектарен мед, който е и запечатан /и пити с мед и прашец/;
    - Изваждат се питите с кристализирал и прокиснал мед. Пчелите не могат да го използват през зимата за храна.
    - Отстраняват се всички пити с манов мед и се центрофугират. В противен случай пчелните семейства, зимуващи върху такъв мед, боледуват от манова токсикоза или нозематоза.
    Б. Относно количеството на хранителните запаси:
    - На едно плътно междурамие пчели е необходимо да се оставят през есента по 2-2,5 кг мед. Общо за пчелното семейство 15-20 кг, в зависимост от силата му и района. Излишните пити се изваждат и съхраняват. Подават се при нужда в края на зимата и през пролетта. Когато се определя количеството на меда и цветния прашец е важно да се има предвид, че те трябва да са достатъчни, не само за зимния период, но и за пролетта до настъпване на първата главна пчелна паша.
    - Количеството на меда се определя окомерно, или като всяка пита се претегля с ръчно пружинно кантарче /докато се придобие опит/.
    - Една пълна запечатана плодникова пита от система Дадан-Блат съдържа средно 3,6 кг мед, а една пита от многокорпусен кошер -2,5 кг.
    След извършване на основния предесенен преглед, ако се окаже, че наличните запаси са недостатъчни, те се попълват. Преди това се подрежда гнездото, за да се даде възможност на пчелите да запечатат дадената им храна /мед, медов или захарен сироп/.
    Попълването на запасите се извършва през периода на подбудителното есенно подхранване, но не по-късно до средата на септември.
    За целта се приготвя захарен сироп в концентрация захар 1,5 - 2 кг : 1 л вода. Подаването му се извършва в големи дози до 3-4 л от сиропа наведнаж - двукратно или трикратно. Сиропът се дава привечер, а при дъждовно и хладно време - сутрин и вечер. Необходимо е да се спазват правилата срещу появата на кражби. На слабите семейства, за да не се изтощят пчелите, се подават запечатани пити с мед.
    Разположението на хранителните запаси в гнездото може да се извърши по следния начин:
    - В средата на гнездото се поставят по 2-3 плодникови пити с по 2-2,5 кг мед, а от двете им страни по 2-4 плодникови пити с по 3-3,5 кг мед, /в зависимост от силата на пчелното семейство/. Когато температурата през зимата се понижи под 14°С, пчелите се разполагат и образуват кълбото си в средните пити.
    - При по-малки хранителни запаси през есента, средните пити трябва да бъдат с по 3-3,5 кг, а отстрани - с по 2-2,5 кг мед.
    Не по-малко значение за успешното презимуване на пчелните семейства има състоянието на пчелните кошери.
    Те трябва да са здрави "без пукнатини, цепнатини и отвори". Старите кошери през август и септември се ремонтират и боядисват. Поправят се покривите, за да прилягат плътно върху плодника. Дъната се притягат много добре. Кошерите се поставят върху поставки /високи 10-15 см/, като се накланят леко напред /за лесно оттичане на дъждовната и снежната вода/. Входовете на кошерите трябва да са обърнати на юг, за да се огряват по-добре от обедното слънце, с което пчелите се подтикват към по-редовно облитане.
    Според Недялков, Тошков, Кънчев, Камбуров и др. нашето пчеларство понася още значителни загуби от зимно-пролетната смъртност, причинена от неправилно зазимяване, гладуване, диария, манова токсикоза, осиротяване и др. Поради тези причини всяка година загиват напълно или отслабват и стават непродуктивни не по-малко от 2-2,5%, а през някои години и до 4-5% от наличните в страната пчелни семейства. Пчелните семейства най-често умират от глад и влага през тежките зимни месеци.
    Не бива да се забравя, че основният фактор за успешното презимуване на пчелните семейства е пчеларят. Той не трябва да допуска зазимяването на семействата върху некачествени и недостатъчни по количество хранителни запаси и в непрогонени пчелни кошери.

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL