Брой 29   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

БЪДЕЩЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО Е В БРАНШОВАТА СТРУКТУРА

    Пламен ИВАНОВ, председател на УС на НБПС
    Състоялата се среща "Север-Юг" на Беклемето на 22 август 2004 г. постави въпроса за браншовата организация като основа за дейността на пчеларството в България. Наистина имаме нормативното основание за това - Закона за пчеларството и създадения Национален браншови пчеларски съюз, но като че ли нямаме мислене, обективно отразяващо настъпилите промени в обществото ни. Пчеларите като че ли пак останаха на опашката на така наречения пазарен механизъм. За това не малка роля изиграва и неразбирането от страна на ръководствата на пчеларските организации на новите предизвикателства на времето, в което живеем.
    Какво бе допреди 15 години? Съществуваше от една страна организирано пчеларско движение на частни дребни производители и огромни обществени пчелини. Цялата продукция, която се изкарваше на пазара, се изкупуваше от един търговец по държавни цени. Казионната организация на частните производители организираше дейности, които бяха абсолютно задължителни. Частното пчеларство в по-голямата си част бе под 50 пчелни семейства и най-вече в ръцете на икономически обезпечени субекти, за които това бе източник на допълнителни доходи и хоби.
    След 15 години пчеларството започна да се оформя като поминък за заелите се с тази дейност. Това поставя и много нови и непознати въпроси и механизми за тяхното решаване.
    На стр. 7

ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРЕДИ ЗАЗИМЯВАНЕ

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    "Пилетата се броят наесен, а пчелите напролет!" Народна поговорка
    След приключване на последната главна пчелна паша започва периодът на подготовка за зимуване на пчелните семейства.
    От неговото правилно провеждане зависи успешното зимуване, пролетното и по-нататъшното развитие на пчелите.
    За кратко време /от началото на август до средата на септември/ пчеларят трябва да извърши много пчеларски практики:
    На стр. 2

В света на пчелите

    На стр. 3


Създаване на пчелин за биологично пчеларство

    На стр. 4

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL