Брой 28   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Гл. ас. д-р Иванка Желязкова, Аграрен факултет при Тракийски университет - гр. Стара Загора
    Месец септември е първият есенен месец. Температурите са сравнително високи, а валежите слаби.
    В повечето райони на страната пчелната паша приключва. Растения като магарешки бодил, конски кестен, глухарче, блатна мента, памук и фуражен слънчоглед все още може да предложат на пчелите късна есенна паша.
    След последната главна паша в пчелните семейства се активира инстинктът за отглеждане на пило. В началото на месеца топлото време, наличието (макар и слабо) на нектар и прашец са благоприятни условия за увеличаване на яйцеснасянето. Тези процеси са с важно биологично значение, защото водят до увеличаване на относителния дял на пчелите работнички, които не са участвали в главната паша и в отглеждането на голямо количество пило, не са изграждали пити. Такива пчели не са изтощени от работа, живеят по-дълго (6-7 месеца), иззимуват успешно и участват в пролетното развитие през следващата година.
    Към средата на месеца, когато прецъфтят и последните медоносни растения, пчелната майка намалява яйцеснасянето. В пчелните гнезда започва подготовка за зимуване. Постепенно пчелите пренасят незапечатания мед от крайните пити в средата. Засилва се събирането на прополис, с който пчелите уплътняват жилището си (запълват всички пукнатини и дупчици по кошера) и стесняват входа.
    През месец септември пчеларите продължават работата си по подготовката за зимуване. Първата десетдневка на месеца е краен срок за провеждане на главния есенен преглед. За предпазване от нападения и кражби между пчелите, прегледите се извършват рано сутрин или привечер, работи се с покривни платна, а извадените пити се поставят в добре затварящи се преносими сандъчета.
    На стр. 4

ЕСЕННО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ВАРОАТОЗАТА

    Ст.н.с. д-р Калинка Гургулова НДНИВМИ, София
    При борбата срещу вароатозата в настоящия етап се прилагат редица комплексни мерки. Това означава непрекъснато атакуване на паразита през цялата година - пролетно третиране, използване на механично-биологични методи през лятото и есенно третиране. Особено важно е есенното третиране, което е основно в борбата срещу вароатозата, поради причини, дължащи се на биологията на пчелното семейство и биологията на паразита. При пропуснато пролетно третиране или ако пчеларят не е прилагал механично-биологични методи по време на медосбора, в края на юли или през август могат да се появят безкрили и недъгави пчели в кошерите.
    В цял свят за борба срещу паразита са предложени и създадени много препарати с различен химичен състав, приложени по различни начини: в захарния сироп, чрез опушване, напръскване с аерозолни средства, напудряне с прахообразни средства,
    На стр. 2

Чудният свят на пчелите

    На стр. 3


Биологичното пчеларство

    На стр. 4

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL