Брой 26   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ОТ ТРЪВНИ В РАЗБОРНИ КОШЕРИ

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Само от отглежданите в разборни кошери пчелни семейства могат да се получат добри добиви пчелни продукти.
    Най-успешно време за качествено прехвърляне на семействата от тръвни в разборни кошери е пролетта. Това се дължи на обстоятелството, че пчелите се поставят в положение на естествен рой и при наличието на поддържаща паша и подбудително подхранване те бързо устройват новото си гнездо.
    Предварително тръвната се поставя в празен разборен кошер, за да могат пчелите да привикнат с външния вид на новото си жилище.
    Необходим инвентар: празна тръвна /натрита отвътре с маточина/, разгорена пушалка, две дървени пръчки /дебели 2-3 см и дълги 30-40 см/, две тави за поставяне на питите от тръвната, кофа с вода, 3-4 изградени пити с по 1,5-2 кг мед, столче без облегало, парчета плат от стар чаршаф /бял и черен/ с размери 60 х 100 см, преносимо сандъче, лозарска ножица /трионче/, маса за нарязване на питите от тръвните, канап /конци/.
    За да бъде успешно прехвърлянето, то се прави привечер през топъл слънчев и безветрен ден, при температура на сянка над 18-20°С. Пчеларят трябва да бъде подпомаган от негов колега.
    Извършват се следните пчеларски манипулации:
    - Подпушва се тръвната леко отдолу и се пренася извън пчелина на сянка.
    На стр. 2

МРАВКИ (Formicidae)

    Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    От семейството на мравките /сем. Formi-cidae/ значение за пчеларството имат родовете Formica, Lasius и Compo-natus.
    Мравките, както и медоносната пчела са социални насекоми и живеят в съобщества, които се състоят от мъжки и женски /майки/ индивиди и мравки работнички. От тях само майките /в едно семейство може да има няколко майки/ са с напълно развита полова система, притежават крила и могат да живеят по-дълго - до около 15 години. Мъжките живеят само няколко дни след съешаването. Мравките работнички са без криле и с недоразвита полова система.
    Формата, големината и устройството на гнездото на мравките са видов белег. Силните мравуняци от делят дъщерни мравуняци, които се съобщават с основния мравуняк чрез прокарани тунели и пътеки. Функциите на отделните морфологични групи са строго разпределени, като по този начин се осъществява съществуването на самата колония.
    Отделни видове мравки, въпреки че санират природата, като унищожават умрелите насекоми и пчели, както и някои вредители по растенията, се смятат за вредители на пчелните семейства. Те могат да пренасят и заразните заболявания по пчелите и пилото.
    На стр. 2

Всички пчели в семейството са работливи?

    На стр. 5

Управление на пчелина в края на сезона

    На стр. 8

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL