Брой 23   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ГРИЖИ ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Д-р Наско Кирилов, двм
    Във всеки пчелин трябва да има две групи пчелни семейства: постоянна - състояща се от основни, помощни и новосъздадени пчелни семейства и временна - представляваща резервните майки.
    Всяка от тези групи има своето значение за успешното и перспективно развитие на пчелина.
    Увеличаването на броя на пчелните семейства е било винаги една от основните задачи на пчеларя.
    То не бива да бъде самоцел, а е нужно да е подчинено на обмислен план за най-бързото и последователно развитие на новосъздадените семейства.
    Много често начинаещите любители-пчелари, в стремежа си бързо да увеличават броя, не спазват основните изисквания за създаването и развитието им. Не са редки случаите, когато се вземат пити от ненапълно развити основни пчелни семейства и новите се правят с недостатъчно пчели, вследствие на което силно изостават в своето развитие.
    На такива семейства не се придават майки и те са принудени сами да ги произвеждат. По този начин се отглеждат крайно некачествени майки, а отводките закъсняват с развитието си.
    Ето защо, за да се избягнат тези грешки, е необходимо да се извършват следните добри пчеларски практики:
    На стр. 3

Хилядите членове на КНСБ дават рамо на НБПС

    В началото на юли т.г. Националният браншови пчеларски съюз стана асоцииран член на Конфедерацията на независимите синдикати в България
    Поканата за членство дойде като естествено продължение на контактите между двете организации. Тя е резултат и на назрялата необходимост от развитие на браншовите структури в посока на синдикалната защита за членовете си.
    Като запазват своята автономност КНСБ и НБПС си подават ръка за сътрудничество в областта на трудово-правните взаимоотношения и изграждането на законова и нормативна база, съобразена със съвременните европейски стандарти.
    На стр. 2

Пчелна отрова и лечение с нея

    На стр. 5

Оси и стършели

    На стр. 4

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL