Брой 22   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ НА МЕДА

  
Цветанка Иванова
    Центрофугирането на пчелния мед е задължение, което освен че е трудоемко е свързано, както емоционално, така и финансово с труда на пчеларя и на пчелите. Това е един важен момент, предшестван от дейности, изискващи не само труд, но и знания при отглеждането на пчелните семейства.
    Още при настъпването на медосбора работата с пчелните семейства се ограничава. Те трябва да бъдат оставени на спокойствие, понеже обезпокоените при преглед или друго вмешателство пчели обикновено нарушават ритъма си на работа и летателната си дейност.
    В зависимост от притока на нектар пчеларят трябва само да следи през няколко дни как върви запълването на питите с мед като преглежда внимателно 1-2 средни и толкова крайни пити, без дори да използва дим. С изваждането на меда не бива да се прибързва, тъй като може да е недозрял, с високо съдържание на вода (над 16-18%) и в последствие да създаде проблеми (вкисване, влошено качество).
    Когато пък се закъснее може да се получи задръстване и да се ограничи яйцеснасянето на майката поради липса на свободни килийки. Това ще даде отражение на следващия медосбор и дори може да се стигне до рояване. И в двата случая въпросите се решават, когато пчеларят е осигурил за всеки кошер по два магазина. Когато първият магазин е почти пълен, но медът е още неузрял, между него и плодника се слага втори магазин. Така медът в горния магазин доузрява за няколко дни, а пчелите има къде да работят.
    На стр. 5

ВРАГОВЕ НА ПЧЕЛИТЕ

ПЧЕЛОЯД

    Много видове птици при определени обстоятелства могат да използват за храна и пчели, без да нанасят особена вреда на пчелните семейства. Изключение правят само някои видове, които се хранят изключително или често с пчели и могат да представляват истинска опасност за пчеларството.
    Такъв вредител е пчелоядът. Съществуват около 40 вида, които се хранят с насекоми, в това число и пчели. По външен вид си приличат. За нашето пчеларство и това в Европа от значение са два вида: обикновен и зелен пчелояд. В България е разпространен първият вид. Представлява красиво оперена птица, голяма колкото дрозд. Мъжкият е малко по-голям от женската. Има черна и дълга остра човка. Главата е златисто-кестеняво-кафява, а при младите птици - зеленикава. Челото е бяло, гушката яркожълта, коремчето морскосиньо, а опашката е дълга, което помага на птицата да прави резки и остри завои при полет. Населява и гнезди по бреговете на реките, в пясъчни кариери или оврази с отвесни стени. Гнездата си прави в земята. До тях се стига през специално прокопан тунел, дълъг до 2 м и разширен в дъното.
    На стр. 3

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL