Брой 21   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

Качеството на пчелните продукти - нерешен проблем

Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    В последно време, във връзка с приобщаването ни към Европейския съюз /ЕС/, пчеларската общественост е силно разтревожена относно качеството на произвежданите у нас пчелни продукти, в частност - на изнасяния пчелен мед.
    Добиването на конкурентни на външните пазари пчелни продукти е свързано със спазването на технологията на отглеждането на пчелните семейства, т.е. с добрата пчеларска практика /ДПП/.
    ДПП означава преди всичко профилактика /предпазване/. Нарушаването й доведе до обезпокояващия факт, че през последната година /2003/ от изнесените 6500 т пчелен мед е върнат 500 т /7,64%/. Той е съдържал, според анализите на западните ни партньори, антибиотици, сулфонамиди и други опасни за здравето на хората остатъчни вещества.
    От гореизложеното може да се направи изводът, че една част от пчеларите в страната ни са нарушили основните принципи на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, отнасящи се за пчеларството. Той е съобразен с изискванията на ЕС за начина на отглеждане на пчелните семейства, предпазването им от болести и добиване на качествени пчелни продукти от тях.
    Профилактиката изисква предпазване на пчелните семейства от незарaзни и заразни болести чрез провеждането на ДПП и вследствие на това - добиване на качествени пчелни продукти.
    На стр. 2
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МЕЛЕОЗА (ЗЕНТИНЛИЙКА)

Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    Мелеозата по пчелите се предизвиква от ларвите на бръмбари от сем. Meloide. Тези насекоми са разпространени в Европа, Азия, Африка и Америка. Вредна за медоносната пчела е зентинлийката - Meloe. Тези бръмбарчета не са същински врагове на медоносната пчела, тъй като се хранят с листа, нектар и прашец от растенията. Вредното влияние на тези насекоми се свързва с начина им на размножаване и развитие на отделните им стадии при определени условия.
    Значение за пчеларството имат следните видове Meloe:
    - Пъстро Meloe. Ларвите са с блестящ черен цвят с дължина от 2,5 до 3,85 мм. Главата е сплесната, заострена отпред със снопче от 7 космици в горния си преден край. Мандибулите имат сърцевидна форма и са снабдени със ситни трионобразни зъби. На края на коремчето се намират 4 космици.
    - Обикновено Meloe. Ларвите са жълто-кафяви с дължина от 1,2 до 1,5 мм. Бедрата им са силно издути, а нокътчетата напомнят Нептунов тризъбец. Главата им не е заострена.
    На стр. 2
 

Чудният свят на пчелитес

    На стр. 3

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL