Брой 20   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮЛИ

    Гл. ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора
    Юли се характеризира със следните климатични особености:
    - най-високи средни месечни температури (дните са горещи и сухи);
    - краткотрайни, понякога поройни, валежи.
    В повечето райони на страната през втората половина на месеца се засушава.
    Ниската влажност и високите температури са причина за намаляване на нектароотделянето в природата. В полските райони естествената тревна и плевелна растителност осигуряват поддържаща паша. Слънчогледът, люцерната (за семепроизводство), лавандулата, резенето, памукът и тютюнът са последната за сезона главна паша. В планинските райони пчелите събират нектар от ливадната растителност и от растенията по сечищата и младите горски насаждения - салвия, планинска чубрица, мащерка, риган, конски босилек, малина, къпина, различни видове детелина и др.
    Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша. По този начин събират и складират в пчелните гнезда значително количество нектар.
    Към края на месеца затихва размножителният инстинкт, при което активността на пчелните семейства намалява, пчелните майки снасят по-малко яйца за денонощие, преустановява се отглеждането на търтеи, почти спират восъкоотделянето и градежът на пити.
    На стр. 3


СПОДЕЛЕН ОПИТ - ИВАН ОГНЯНОВ (ЦЕГРИЛОВСКИ)

Как задоволявам нуждите си от пчелни майки

    В многохилядното пчелно семейство от пчели-работнички и сезонни обитатели търтеите, само майката се води на постоянен отчет от пчеларя. Поради това определящо е състоянието на пчелите, а поддържането на пчелните семейства само с качествени майки. Качествата им се определят от произхода, начина и време на отглеждане, и възрастта. И понеже от това в крайна сметка зависи силата и продуктивността на пчелните семейства, пропуските и небрежността ни струват твърде скъпо. Никак не е маловажно качеството на търтеите, с които ще копулира майката. На майкопроизводителните пчелини полагат грижи и за тяхното отглеждане. Ние пчеларите повече разчитаме на естествения подбор, когато до излетялата на брачен полет майка ще се добере най-бързият и силен търтей и ще остане баща на пчелите.
    На стр. 3
 

ПРЕЦЕНКА НА ПЧЕЛАТА-МАЙКА

    На стр. 5

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL