Брой 19   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

Създаване на отводки между две главни паши

    Н.с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН - Костинброд, секция "Специални отрасли"
    За да имаме успех с формирането на отводки без да се намаляват добивите от пчелните семейства винаги трябва да се спазват известни общи правила.
    По-важните от тях са:
    - Да не се допуска голямо увеличение на броя на пчелните семейства за късо време. Това е така, тъй като колкото и подходящи да са начините за изкуствено размножаване на семействата, то те винаги малко или много отслабват, а това води до намаляване на медодобива. Освен това при отслабените семейства има опасност от поява на европейски гнилец, аскосфероза и др.
    - Броят на семействата в пчелина да се увеличава до не повече от 10% от броя им в началото на годината. По-добре е да получим по-малко, но високопродуктивни семейства отколкото много, но бездоходни.
    - Да се размножават само най-силните, високопродуктивни и с добри наследствени качества семейства. Това става, когато те имат достатъчно пило и пчели, а също и в зависимост от времето и продължителността на пашата.
    Освен спазването на тези общи правила ние трябва също и правилно да изберем метода, по който ще размножаваме пчелните семейства.
    На стр. 3

НБПС стана член на БТПП

    В началото на юни т.г. Националният браншови пчеларски съюз беше приет за член на Българската търговско-промишлена палата и беше включен в Съвета на браншовите организации
    Той получи покана за участие във Втория международен бизнесфорум, състоял се на 8 и 9 юни в хотел "Хилтън" - София.
    От страна на НБПС във форума участваха председателят - Пламен Иванов и доц. Янаки Караджов - завеждащ връзки с обществеността на съюза.
    При откриването зам.-министър председателят Николай Василев заяви, че за екологични проекти през следващите 10 години ще бъдат изразходвани 9 милиарда евро, които ще бъдат разпределени поравно между чуждите инвеститори и българския бизнес.
    Министър Милко Ковачев посочи, че енергетиката ще включи в тези проекти 1,8 млрд. евро като само за сероочистващите инсталации на ТЕЦ "Марица - Изток 2" са осигурени 600 милиона евро.
    На стр. 2
 

ПЧЕЛНИЯТ ПРАШЕЦ

    На стр. 5

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL