Брой 18   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

И ЗАКОНЪТ ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА СЕ ОБЕДИНИМ

    Проф. Георги ЦАНКОВ
    Във брой 11 от 26 април на вестника проф. Кънчев откри дискусията за нашата пчеларска организация. Позволявам си, подкрепяйки идеята за обединението, да изложа и мои съображения и оценки за сегашното състояние и за това накъде би следвало да насочваме нашите усилия.
    Социално икономическите и политическите изменения в страната след 1989 г. обективно доведоха до разруха в подотрасъла пчеларство. Пчелните семейства от 800 000 бяха намалени до 300 - 400 000. Пчеларските дружества по места фактически престанаха да съществуват. Първите години европейският пазар не се интересуваше от нашия мед. Европа беше залята от китайски мед. През последните години у нас беше приет закона за пчеларството. По линията на САПАРД започнаха да постъпват средства, които се използват за развитието на пчеларството. Европа временно затвори вратите на евтиният китайски мед. Започна износ на нашия мед и цената му се повиши. Тези и други фактори доведоха до подем на пчеларството у нас.
    В областта на пчеларската ни организация, която има повече от 100 години история настъпиха също съществени изменения. Икономическите трудности породиха стрес и страх сред ръководителите є. Появи се възможност те да се занимават освен с организационна, също така и със стопанска и търговска дейност. Законът позволи да се регистрират сдружения и те да се занимават не само с организационна дейност в БПС, но използвайки организацията да се обогатяват.
    Макар, че законът забранява в обществени организации да работят заедно роднини, то в пчеларските ръководства бяха привлечени да работят и членове
    На стр. 2

ПОДВИЖНОТО ПЧЕЛАРСТВО

Д-р Наско КИРИЛОВ, двм     От растителните видове на земното кълбо почти 80% се опрашват от около 19 000 вида насекоми. Най-голямо значение от всички насекоми, които подпомагат опрашването, най-много са медоносните пчели. През активния сезон пчелите посещават цветовете, като по този начин събират нектар и тичинков прашец, които са незаменима храна за личинките и всички индивиди в пчелното семейство през цялата година. Едно пчелно семейство през годината има потребност за храна от над 50 кг мед и 30 кг цветен прашец.
    За един ден всяка пчела посещава около 4-5 хиляди цвята, а пчелите на едно семейство - над 80 милиона цвята. Летейки от цвят на цвят, по космиците на тялото им полепва много тичинков прашец, който те пренасят върху близалцата на другите цветове от същия растителен вид и по този начин извършват кръстосано опрашване.
    На стр. 3
 

Истината за хетерозисния ефект и последствията за българското пчеларство

    На стр. 4

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL