Брой 17   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

КАК ДА ЗАЛЕСИМ НОВИ ПЛОЩИ С МЕДОНОСНА РАСТИТЕЛНОСТ?

    Проф. Георги ЦАНКОВ
    По данни на Националното управление на горите (НУГ) в страната ни има повече от 800 хил. дка. площи залесени с медоносна дървесна растителност. По-рано ежегодно се залесяваха около 500 хил. дка. нови гори. Сега плановете включват около 100 хил. дка. Основно се използват за залесяване дървесни видове, които са с дървопроизводствени възможности.
    При избора на дървесните видове се отчитат също така и екологическите им изисквания. Тази изключително полезна за страната дейност, много често остава незабелязвана от пчеларските организации и от пчеларите в страната. В случая, обаче, ако се обединят усилията на лесовъдите и пчеларите би могло да се залесяват и създават ежегодно нови площи, залесени с акация, липа и други медоносни дървета и храсти.
    В Унгария това е постигнато и както е известно, тя се е превърнала в страна, която изнася най-много акациев мед в света. Там учените лесовъди са селекционирали ранно-, средно- и късноцъфтяща акация. По този начин, вместо седмица или десетина дни за цъфтеж на обикновената акация, те постигат тридесет и повече дни, през които пчелите събират акациев мед. В Унгария Управителният съвет на браншовият пчеларски съюз има 21 члена. Неговият състав включва и специалисти лесовъди, които координират плановете по залесяване с включването в тях на медоносни видове. Най-важното - пчеларските организации и пчеларите по места, като най-заинтересовани, активно се включват и участват при залесяванията.
    У нас НУГ се отнася с голямо разбиране и подпомага инициативите за увеличение на медоносната растителност. Отделило е вече специалист (инж. Любомир Кръстев), който да координира и подпомага тази дейност. Той е включен в екипа към Научно координационния съвет по пчеларство, за изработване на проект за увеличаване на медоносната растителност в страната.
    На стр. 2
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Най-новото за малкия кошерен бръмбар

Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА     Напоследък в световното пчеларство възникна проблема за малкия кошерен бръмбар. Неговото бързо разпространение в редица страни и сериозните увреждания, които нанася на пчелните семейства, го поставиха на първо място от групата на вредителите по пчелите.
    Разпространението на този вредител обхвана САЩ - 1996 г., Египет - 2000 г., Канада - 2002 г., Австралия - 2002 г. Има съмнения, че е пренесен в Германия и Полша.
    Малкият кошерен бръмбар е нормален обитател и съжителства с африканската пчела без да нанася значителни увреждания на пчелите, а довежда само до по-ниска продуктивност, като засяга по-слабите семейства. Медоносната пчела обаче се оказва по-чувствителна и малкия кошерен бръмбар може да доведе до смъртност при такива пчелни семейства след две години. Паразитът презимува естествено в южноафриканската пчела. Няма данни относно презимуването на малкия кошерен бръмбар в семействата на медоносната пчела в другите континенти. Пренасянето на този вредител основно става чрез внос на пакетни пчели, пчелни майки и цитрусови плодове - банани, портокали, грейпфрути и др.
    На стр. 3
 

За медения оцет и за още нещо

    На стр. 5

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL