Брой 16   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НБПС

ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО

    На 27. 05 2004 г. в сградата на БТА Националният браншови пчеларски съюз проведе пресконференция с участието на представители на различни медии. Пресконференцията бе ръководена от г-н Георги Златков - организационен секретар на съюза. След като представи участниците от страна на НБПС, водещият даде думата на председателя на съюза г-н Пламен Иванов.
    Във встъпителното си слово г-н Иванов каза:
    Текстът четете на стр. 2
 

Подвижно пчеларство:

III. Транспортиране и установяване на кошерите на новото място

Н. с. д-р Йордан Христов, Институт по Животновъдни науки, секция "Специални отрасли"
    Необходимо е вечерта, непосредствено преди товаренето на кошерите, от тях да се отстранят сложените временно затоплящи материали. Това става привечер след като е приключил летежа на пчелите или рано сутрин още преди да е започнал, а входовете на кошерите се затварят. Затварянето се прави или с тънка дървена летвичка която се приковава, или с обърнати мишепредпазители. След това се повдигат прилетните дъски. Ако при затварянето на кошерите покрай входа и до прилетната дъска има пчели, те се напръскват със студена вода, за да се приберат или се вкарват вътре чрез пушалката, като се пускат няколко струи дим успоредно на входа. След като се затвори входът, временно сложените отоплителни материали върху прикованата отгоре мрежа се махат, капаците на кошерите се слагат отново и кошерите се товарят.
    На стр. 3
 

И СРЕЩУ АМЕРИКАНСКИЯ ГНИЛЕЦ - НОВА ПЧЕЛАРСКА ПРАКТИКА

    На стр. 3

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL