Брой 15   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

Подвижно пчеларство:

II. ПОДГОТOВKA НА КОШЕРИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ

Н.с. д-р Йордан Христов, институт по Животновъдни науки, секция "Специални отрасли"
    Важно условие за успех при подвижното пчеларство е правилната подготовка на кошерите за транспортиране. Това е абсолютно необходимо, тъй като ако кошерите не се подготвят старателно в тях може да се скъсат или свлекат пити, да се смачка пчелната майка и частично или пълно да се задушат някои от семействата. Около 3-4 дни преди натоварването им те трябва да бъдат готови за транспорт, като подготовката започва с преценка за състоянието им. Стари, изгнили или разнебитени кошери не се транспортират, а се подменят със здрави. Единични пролуки или пукнатини по кошерите се запълват с парцали или се замазват с глина, за да не могат да излизат пчели през тях.
    След това се пристъпва към подреждане гнездото на пчелите като се изваждат страничните затоплящи материали и преградните дъски. Изваждат се и тежките, пълни с мед или нектар пити, а на техните места се слагат стари, празни пити или празни рамки без основи. До едната стена на кошера се поставя пита с малко мед, след нея се нареждат питите с пилото, до 2 пити с храна и останалото пространство се запълва с празни пити или рамки. При това подреждане на питите в кошера трябва да останат най-малко З кг. мед, който е необходим на пчелите по време на транспортирането. След осигуряването на достатъчно въздух вътре в кошера рамките се подреждат така, че да се допират с разделителите една до друга с цел да не се разместват при транспортирането. Ако рамките нямат разделители (или за по-сигурно при превоз по лоши пътища) между ушите на рамките покрай предната и задната страна на кошера се слагат допълнително дървени разделители.
    На стр. 3
 

КАЛЕНДАР

Рабoта на пчелина през юни

Гл. ас д-р Иванка Желязкова Аграрен факултет при Тракийски университет Стара Загора
    Юни е първият летен месец. Времето е топло със средни за страната температури между 17 и 22°С. Валежите са обилни.
    Климатичните особености благоприятстват отделянето на нектар. Цъфтящата медоносна растителност е разнообразна. Продължава цъфтежът на гледичията, аморфата, малината, къпината. Зацъфтяват растения, осигуряващи главна паша на пчелните семейства - липа, драка, резене, кориандър, анасон, слънчоглед, люцерна, лавандула. Развива се ливадната, пасищната и плевелната растителност - всички видове детелина, бяла и жълта комунига, конски босилек, полски синап, бодил и др. Пашата от тези видове е по-бедна, но продължителна. През юни цъфтят и растения от групата на специалните медоноси - фацелия, бораго, маточина, асклепиас.
    На стр. 2
 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НЕКТАРОПРОДУКТИВНОСТТА В РАЙОНА НА ПЧЕЛИНА

    На стр. 5

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL