Брой 12   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

Всички ли майки от свищеви маточници са некачествени?

Иван ОГНЯНОВ
    Пчелната майка е единственият полово развит женски индивид в пчелното семейство. Предназначението й е да снася яйца, от които се отглежда поколението. Без нея семейството осиротява и не може да съществува. От нейните качества зависи силата и продуктивността на семейството. Поради това тя е обект на внимание и отчет от страна на пчеларя. Най-продуктивни са майките до 2 годишна възраст и е прието след това да се подменят.
    Когато по някаква причина майката се изгуби пчелите не допускат осиротялото семейство да загине.
    Инстинктът за самосъхранение, съществуващ и у тях, ги подбужда бързо да заложат свищевите маточници. За разлика от изпадналите в роево състояние и самосмяна пчелни семейства, при които има подготовка и настроение за това с изобилие от открито пило (яйца и личинки), осиротелите внезапно търсят спасение. При възникналата обстановка понякога пчелите залагат маточници върху по-възрастни личинки, вече хранени за пчели-работнички. Макар че до двудневна възраст и тези личинки също се хранят с пчелно млечице, то не е равностойно по хранителност с това на майката.
    Различното захранване определя по-нататък качествата на маточника. Излюпената майка от маточник, който е заложен върху работническа личинка ще има външен вид на пчела с кошнички върху краката, по-дребна на ръст и цвят, подобен на този на пчелите. Но най-важният недостатък на такава майка е намаленият брой яйчни тръбички в яйцепроводите и ограничената й възможност за яйценосливост.
    От изследвания е доказано, че при пределна възможност на майката да снася до 1000 яйца на денонощие, може да се развие семейство до 35 000 пчели (слабо семейство).

    На стр. 2
 

ВИРУСНИ БОЛЕСТИ

Гл.ас. д-р Иванка Желязкова
Тракийски университет - Стара Загора
Аграрен факултет

    Климатичните особености на месец май са: топло време с редки захлаждания, средни месечни температури между 11 и 18°С, продължително слънчево греене, слаби до умерени ветрове.
    През този месец зацъфтяват много дървесни, храстовидни и тревисти видове, като голяма част от тях са с продължителен период на цъфтеж и са важни медоносни растения. Това са бяла акация, гледичия, глог, мекиш, офика, аморфа, ягодоплодни (къпина, касис, малина), нокът, бакла, бораго, градински чай, бяла и червена детелина, еспарзета, полски синап и др. Продължава цъфтежът на жълтата акация, конския кестен, клена, явора, някои овощни видове (дюля, круша, слива, череша, ябълка).
    В резултат на топлото време и редовното внасяне на по-големи количества нектар и прашец, пчелните семейства се развиват интензивно. Основната дейност на пчеларите трябва да е насочена към подпомагане на семействата, за да се отгледат повече пчели работнички.
    На стр. 3
 

Кое и кой разедини пчеларите в България?

    На стр. 5

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL