Брой 10   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

КАК ДА ПОЛУЧИМ ПОВЕЧЕ ВОСЪК

Проф. д-р. Кънчо КЪНЧЕВ
    По въпросът за восъкоотделянето при пчелите и възможностите за получаване на повече восък са написани много научни и научно-приложни статии и дори цели книги. В практиката се прилагат или предлагат както ценни и полезни съвети, така и не много добре изпитани рецепти за повишаване восъкоотделянето на пчелите. Смятаме, че ще бъде интересно за читателите да споделим мнението и препоръките на световно известния учен и експериментатор от института по пчеларство в Русия проф. Г. Ф Таранов. На базата на установеното от практиката заключение, че изолираните от семейството пчели или дори неголеми групи пчели не отделят восък той прави своите изследвания при условията на терена, т.е. при чисто практически условия и стига до много важни изводи, които не се оспорват от никой. Според него в едно нормално пчелно семейство отделянето на восък се определя от три основни фактора:
    * състоянието на пчелната паша в природата;
    * количеството на младите пчели в кошера;
    * силата на пчелното семейство.
    Като четвърто условие той установява нарушението в нормалното състояние на свободните пространства в гнездото.
    По отношение на зависимостта на восъкоотделянето от пашата се установява, че то е в правопропорционална зависимост от количеството храна, получавана от семейството през денонощието.


    На стр. 3

МАЙСКА БОЛЕСТ

Ст.н.с. д-р Дачо ТОДОРОВ
    Дълго време се е смятало, че Майската болест не е заразно, а е незаразно заболяване, дължащо се на поленова токсикоза. Предполагало се е, че определени видове прашец, например от млечка, глухарче, червен или черен глог, сами по себе си или след развалянето им от влагата, оказват токсично действие върху пчелите. Наред с наименованието Майска болест, заболяването е известно още като - "бягане по пясък", "луда болест", "щръклявица", "въртоглавица", "треперушка", "схванати крила", "парализа". Тези наименования обхващат основните клинични признаци. Поради това, че те се наблюдават главно през месец май заболяването е най-известно под името Майска болест. През 1977 год., от пчели с клинични признаци на Майска болест е изолирана Spiroplasma apis, а през 1985 год. е открита и обособена като нов вид Spiroplasma melliferum.


    На стр. 2

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL