Седмичник на Националния Браншови Пчеларски Съюз
 
http://www.bcci.bg - Българска търговско-промишлена палата

www.education-bulgaria.org - Национален център за професионално обучение в системата на БТПП


 
 
 

 

 
 
 

 
  [НБПС] [Членство] [Книга за гости] [Пчеларски форум]
 


За реклама

Рекламна тарифа в печатното издание.

Първа страница
ЦвятЦена Рекламно каре на първа страница под главата - по договаряне.
ч/б
+1 цвят
4 цвята
1,60 лв./кв.см
1,75 лв./кв.см
3,00 лв./кв.см
PR материали с бонус цветно каре до 15% от общия обем на материала. Обем на статията - минимум четвърт страница: 0,98 лв./кв. см
Членовете на Националния браншови пчеларски съюз получават 5% отстъпка за публикация или рекламното каре. За реклама - тел. 02/ 9170 610

Вътрешна страница
ЦвятЦена
черно/бял
4 цвята
0,60 лв./кв.см
0,98 лв./кв.см

Банкова сметка: IBAN: BG 33 STSA 93 000 000 207 270; BIC: STSA BGSF; Банка ДСК - клон втори, ул. "Калоян" № 1; за НБПС
Последна страница
ЦвятЦена
ч/б
+1 цвят
4 цвята
0,80 лв./кв.см
1,00 лв./кв.см
1,30 лв./кв.см
цените са без ДДС

Отстъпки
За еднократна или няколко последователни реклами:
За сума:%
800-1200 лв.7
1201-1700 лв.10
1701-2500 лв.13
2501-5500 лв.18
5501-10000 лв.20
над 10000 лв.25

 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL