Брой 8   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

ПЧЕЛИН С МЕДЕНИ БРЕГОВЕ

200-230 кг мед от едно пчелно семейство

Продължение от бр. 7
    За начало на главния медосбор се приема денят, в който притокът на нектар в контролния кошер достигне 2 кг на денонощие.
    За получаване на максимален медосбор, трябва да спазвате следните принципи:
    a) Семейства, които са толкова големи, че заемат два корпуса (24 рамки) и имат 8 рамки пило във втория корпус, работят върху медосбора самостоятелно. На тях се добавя трети корпус, т. нар. магазинен корпус, който се разполага на топъл поднос върху двете гнезда.
    b) Семейства, които имат по-малко пчели и пило, се обединяват в един общ кошер.
    Изпълнението на тази работа се прави по следния начин. Подбирам по възможност две добри семейства, намиращи се едно до друго, запазвам на мястото по-добрата майка. Това семейство ще работи за медосбора. От семейството, което няма да работи, взимам цялото запечатано пило с пчели върху него, но без майка и го придавам в магазинния корпус. После това семейство, състоящо се от млади пчели и открито пило, оставям настрани. В магазинния корпус няма майка и затова няма нужда да се заключва. Над третия корпус се слага четвърти корпус с празни рамки. В такова състояние пчелите работят над медосбора.

    Обичайно в началото на август медосборът е малък и не превишава 200-300 г на денонощие. В това време от всички семейства, които работят над медосбора, взимам медените корпуси. Семействата остават в двата корпуса, където има 24 рамки, в горния корпус остават 4-6 рамки с пило и 6-8 - със запечатан мед. В долния стоят рамки с мед, пило и основно с прашец. На върха остава хранилка, където ежедневно се слагат 700 г смес (една част мед, една част вода), ако в природата няма нектар.
    През есента пчелите трупат храна и реагират остро на запаси. Ако в природата се обере нектарът и храната на пчелите е малко, то майките може да прекратят снасянето на яица, както и стана през есента на 2002 година.
    Затова на 1 август, за да може да се създаде илюзия за благополучие, семействата трябва да имат от 15 до 20 кг кърма и ежедневна подхранка от медена смес, която продължава до 23 август.
    На 24 август храненето се прекратява, за да могат майките да прекратят снасянето на яйца, а пчелите от есенното пило да могат да се облетят до настъпването на студовете. Пристъпвам към формирането на гнездото на пчелите в един корпус през зимата, където остват 5 медни рамки със запечатан мед, 1 рамка с меден прашец и 6 с пило.
    Веднага след като целият пчелин е настанен в един корпус, започва подхранаване на семействата със захарен сироп, но в по-големи количества. Срокът на захранване със захарния сироп, в средата на септември, съвпада с периода, когато майките трябва да прекратят снасянето на яйца. Семейство, получило по-голяма доза захарен сироп от 5-6 литра, се допуска да залее с него всички свободни килийки, което ограничава снасянето на яйца от майката.
    Аз отстъпвам пред общоприетите срокове за провеждане на работа за подготовката за пчелите през зимата. Съгласно учебниците по пчеларство, сборът на семейството през зимата трябва да бъде завършен до края на втората десетдневка на септември. Но работата е в това, че лечението на пчелите от вароатоза, създаването на силни семейства за зимуване, да се направи качествено в активния период не е толкова просто. Съвсем удобно е да направиш тази работа, когато температурата е малко под 0 градуса, когато пчелите са във летаргично състояние.
    През октомври пчелите започват да се събират на кълбо. 12 рамки за едно семейство се оказват много, и пчелите напускат крайните рамки и отиват в центъра на гнездото, където се е излюпило пилото. При температура на въздуха от 0 до 2 градуса С пристъпвам към предварителна подготовка на пчелното семейство за зимуване. Подготовката се състои в това, че семейството се обработва с бипин против вараотоза и след 2 дни, когато то се успокои, се премества на чисто дъно с пространство под рамката от 80мм, така наречената въздушна възглавница.
    При прехвърлянето съкращавам рамките в гнездото според силата на семействата, оставям само тези, по които има пчели. При това подреждам всички рамки. До дясната стеничка на кошера слагам една рамка с меден прашец и след това всички медни рамки, които семейството е в състояние да насели. От гнездото махам всички рамки с малко мед и с пило, ако още го има по тях. Ако е необходимо, от запасите се слага медена подхранка. Съкратеното гнездо ограничавам с диафрагма /преграда/.
    Резултатите от работата записвам в дневник.
    За окончателно събиране на пчелни семейства и създаване на силни семейства за зимата се пристъпва от 25 октомври, когато температурата на въздуха стига до 0-2 градуса С. Главната цел на това занятие е да се създадат в пчелина силни пчелни семейства, да се окомплектова гнездото така, че на всеки от 11 заети с пчели рамки да се падне 2.5кг кърма.
    Затова, на основата на записките в дневника, се съставят разчети за всяко семейство. Част от семействата, които са по-слаби, се придават към другите с по-добри показатели. За да се завърши успешно зимният период, трябва да се спазват тези последователности.
    В семейство, което е набелязано да бъде подсилено и се намира в стеснено гнездо със запълнени от мед рамки, събирам диафрагмата, а на нейно място в свободните пространства в кошера поставям рамки с пчели от семейства, които са набелязани за ликвидирани, докато станат 11 рамки. При това положение майките не се отстраняват, а се оставя на пчелите сами да изберат най-подходящата. По това време на годината пчелите се обединяват без много проблеми.
    Най-накрая имаме пчелин със силни семейства, където пчелите във всеки един кошер са не по-малко от 2,5-2,7 кг, разположени в 12 рамков корпус на 11 пълни с мед рамки - 25-30кг. След около 3 дни, когато семействата се успокоят и пчелите започнат да се обединяват в единно общо кълбо, по върховете на рамките се поставят по две 10-милиметрови летви, за да може през зимата пчелите да циркулират от рамка в рамка.
    След завършването на сбора на гнездата за зимата, пчелите си остават така, както са били през лятото. Не ги тревожа в продължение на 3-4 седмици до настъпването на големите студове, когато реките се покрият с лед, а температурата на въздуха пада на -15, -20 градуса С, тогава занасям пчелите в зимника.
    Уважаема редакция, разбирам, че не мога да разказвам по-подробно за методите си и затова предлагам Ръководството на РСНП по времето, когато се провежда панаирът "Най-добрите пчелари" в Москва, да се съберат най-добрите в бранша, да се организират семинари по пчелоотглеждане, да отговорят на въпроси, които много Ви вълнуват и всички да разказват за различни методи за пчелоотглеждане. Да се поканят всички, които могат да дойдат, да присъстват на такава среща и да са сред пчелари, като И. Палагин, Г. Глазов, С. Еленский и много други. Такива семинари несъмнено биха повишили авторитета на нашия съюз, уверен съм, че бихме обогатили знанията на младите пчелари и се надявам да им помогнат и да им спестим време за получаване на това, което те са искали и им дадем добри знания по отглеждане на пчели.
    Превод: Асен Т. Златанов
 

Проверете своите знания за пчеларството


    Отговаряйки на следните въпроси (тест) вие ще разберете до колко сте запознати с поведението на пчелите и тяхното отглеждане.
    Първите 9 въпроса се отбелязват с ДА или НЕ
    1. Относително лесно ли е придаването на нова майка към семейство с търтовка?
    2. Придаването на майка е много добър метод срещу роенето?
    3. Рояци от африканизирани пчели лесно ли изместват европейските колонии?
    4. Най-голямата част от женските акари (varroa) се намират върху рамките с пило в средата на лятото?
    5. Прахообразните пестициди са обикновено по-малко опасни от аерозолните?
    6. Ниски температури след разпространението на пестициди повишават рисковете за пчели?
    7. Родствени пчели майки са по-лесни за придаване от не родствени по време на майкосмяната през пролетта?
    8. Придаването на неоплодени майки към пчелни семейства е по-лесно от придаването на оплодени такива?
    9. Осите в края на сезона са сериозна заплаха за пчелните семейства, тъй като крадат от кошерите мед и унищожават пило?
    Посочете верният отговор на въпроси-10, 11, 12, 13.
    10. Лекарството (Y Tex Guard Star) съдържа:
    а/ 40 % перметрин
    б/ 25% кумафос
    в/ 30 % флувалинат
    г/ 40 % пиретрин
    д/ 25% малатион
    11. Лекарството (Y Tex Guard Star) е против :
    a/ против бръмбари и техните ларви в кошера
    б/ против вароатозата в пчелното семейство
    в/ за третиране на почвата около кошера срещу малкия кошерен бръмбар
    г/ за контрол на червените мравки в семейството
    12. Коя група пчели от семейството е най-вероятно да бъде заразена от отровни пестициди, приложени около пчелина?
    а/ пчели-гледачки
    б/ пчели-пазачи
    в/ ларви
    г/ летящи пчели
    д/ 19 - дневни вътрегнездови пчели
    13. Коя от следните характеристики е най-малко валидна при окачествяването на пчелата-майка?
    а/ количеството и разположението на пилото
    б/ големината
    в/ цвета
    г/ нервността при отваряне на пчелния кошер
    д/ темперамента на семейството
    14. Докато изследвате рамките с пило откривате маточник със странично прогризана дупка. Може ли да обясните причината за това явление? - (2 т.)
    15. Защо оплодена майка в семейство, което не е търтовка, снася по няколко яйца в една килийка?
    16. Смятате ли, че е правилно придаването на нова майка към скоро уловен рояк?
    17. Кражбите между пчелите са типични за края на сезона. Може ли да посочите основните причини за това явление?
    18. Може ли да посочите две химични субстанции, които се използват за премахване на пчелите от магазинните рамки? - (2 т.)
    19. След премахване с пчеларска четка на пчелите от магазинните рамки се забелязват малки дупчици върху килийките със запечатан мед. Как ще обясните това?
    20. Посочете две основни причини, които водят до проблеми при ефективното премахване на пчелите от магазинните рамки?
    21. Как се разбира, предозирането на пушек и химични субстанции за манипулации в кошера?
    Отговорите ще бъдат публикувани в следващия брой.

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL