Брой 8   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ПРОДУКТИВНОСТТА


Пчеларят ще бъде доволен.
А пчелите...?
    В свои изследвания и наблюдения гръцкият специалист Г. Селианакис оприличава пчелното семейство на малък завод. Затова той подчертава необходимостта от общодостъпни указания по въпросите, свързани с икономически изгодно пчеларстване. Той систематизира факторите, определящи успеха в пчеларството в три групи:
    Първа група фактори: медоносните растения.
    Пчеларят е длъжен да знае състоянието на медоносната база и нейния видов състав в района на пчеларстване, което включва: начало и край на цъфтежа на медоносните растения; продължителност на цъфтежа; годишните климатични условия, характерни за района на пчелина; състав на почвата като фактор за нектароотделяне и състав на горската растителност с оглед възможността й за образуване на мана.
    Втора група фактори: пчелното семейство.
    В тази връзка пчеларят е длъжен: да се грижи за здравето на пчелните си семейства, а при необходимост да провежда съответното лекуване, да защитава пчелите от многочислените им врагове, да ги осигурява с необходимата качествена храна, да следи в семействата да има добри майки и търтеи, да разполага пчелина в места с добри условия за живот и работа на пчелите, до поддържа в пчелина миролюбиви пчели, способни да издържат и лоша година и да имат дълго хоботче.
    Трета група фактори: пчеларят.
    Подчертава се значението на пчеларската организация в повишаване квалификацията и практическите навици на собствениците на пчели, участието на научните институции в областта на пчеларството и по въпросите за повишаване на продуктивността, значението на добрия кошер и добре изградените пити, обезпечеността с пчеларски инвентар, ролята на финансирането на пчеларството и значението на законодателството в областта на пчеларството.
    Нужни са модели, достойни за самите пчели!
 

    ВИЕ ПИТАТЕ:
    Колко %-ен трябва да бъде разтворът с готварска сол за обработка на зазимяваните пити против молци?
    Георги Делев, Карнобат
    СПЕЦИАЛИСТЪТ:
    Достатъчен е 2%-ен разтвор на готварска сол, но преди връщането им в кошера питите трябва да се промият обилно с вода (може и чрез потапяне в съд с вода), за да се отстрани солта. В противен случай има опасност от отравяне на пчелите (солева токсикоза).
    Поради това Ви съветваме да използвате други известни начини за опазване на питите от восъчен молец, като:
    - съхранение при температура по-ниска от 10 градуса (може да използвате и достатъчно голям фризер);
    - съхранение в недостъпно за пеперудите на восъчния молец помещение след двукратно обгазяване със серен дим. Серният дим (серните окиси) не убиват яйцата на пеперудата, затова след 10 дни процедурата се повтаря (яйцата са се излюпили). Не забравяйте, че серния дим е опасен и за човека. Затова влезте в помещението след проветряването му.
    ПВ
 

ОБЕДИНЯВАНЕ И ПОДСИЛВАНЕ...

    От стр. 1
    При откриване на маточници, те се отстраняват, тъй като запазването им ще доведе до неприемане на подадената запасна майка. Възможно е в семейството да има майка, негодна или неоплодена, която също следва да бъде отстранена.
    В ранна пролет е по-добре запасната майка да се придаде с питите и пчелите. По този начин осиротялото семейство получава и допълнително пчели, които помагат за развитието му.
    Придаването на запасната майка, питите и пчелите става след стесняване на гнездото на осиротялото семейство, изваждане на излишните пити и уеднаквяване миризмата на двете семейства: чрез подпушване, натриване стените и входа на кошера с лук или напръскване на питите и кошера с воден разтвор на одеколон или ракия. Питите се подреждат до питите на осиротялото семейство, като между двете се слага разпечатана пита с мед или се налива гъст сироп в горната третина на питата към страната на осиротялото семейство. Това се извършва в подходящо за целта време.
    Друг начин за придаване на запасна майка с пчелите и пилото към осиротялото семейство е с използване на лист от вестник за преграда между двете семейства. Вестникът може да бъде напръскан леко със сироп или надупчен, за да се улеснят пчелите при прогризването му. Кошерът на запасната майка се премества на друго място, за да няма възможност пчелите от нуклеуса да се връщат. На входа на обединеното семейство се слагат клонки или трева за преориентиране на пчелите. За по-голяма сигурност при присъединяването, особено когато осиротялото семейство се оформя ката търтовачно е необходимо майката да се постави под клетка ­ похлупак или транспортна клетка, като се постави в средата на собственото семейство.
    При многокорпусните кошери обединяването се извършва лесно, като осиротялото семейство се поставя отдолу /стеснено в един корпус/, а отгоре се покрива с вестник, надупчен и върху него се слага корпусът със запасната майка. След няколко дни вестникът е прояден и пчелите са се обединили. Необходимо е да се подсигурява нужното количество храна за семейството. Празният ненужен корпус се отстранява.
    Понякога осиротялото семейство е слабо и в такъв случай то се обединява към друго, по-силно с майка или с такова като него. Обединяването се прави привечер като питите на присъединяваното семейство се слагат за преградната дъска на другото. Може да се съберат и няколко слаби семейства заедно, за да се сформира едно силно.
    Проверката за изхода от присъединяването се извършва след З-5 дни при подходящо време, внимателно и без силно подпушване.
    За използването на различните видове паши са необходими силни и здрави пчелни семейства. Понякога те не успяват да се развият своевременно и се налага подсилване на част от тях. В семействата трябва да има определено количество пчели ­ млади и летящи /няколко килограма/ и достатъчно количество мед и прашец. Съществува критичен минимум, под който пчелите спират развитието си, дори изхвърлят запечатаното пило навън. В зависимост от системата кошери, необходимите запаси от мед варират от 4 до 12 кг.
    Подсилването на по-слабите семейства става по следните начини:
    ­ подсилване с пита запечатано пило преди излюпването;
    ­ подсилване с млади пчели;
    ­ подсилване чрез използване на майка-помощница;
    ­ подсилване с летящи пчели /чрез налитане/.
    При използването на пита със запечатано пило преди излюпване, тя се взема от силно здраво семейство със 7-8 междини пчели /2,-2,4 кг/. Пчелите се събарят от питата и тя се пренася в подсилваното семейство. Подсилваното семейство следва да бъде стеснено, излишните пити извадени, за да не се допусне простудяване на подаденото пило. След няколко дни в подсилвания кошер се появяват излюпени млади пчели. Подсилването продължава по описаният начин.
    Подсилването с млади пчели се извършва неколкократно:
    ­ младите новоизлюпени пчели се смитат от питата върху парче плат /покривка или чаршаф/, подпушват се с дим, за да излетят летящите и се слагат пред входа на подсилваният кошер, подпушен предварително;
    ­ младите пчели след леко подпушване се устремяват организирано към входа на подсилваното семейство. Необходимо е подходящо време ­ 12-14°С и повишено внимание към майката на младите пчели, за да не се допусне пренасянето й в другото семейство заедно с пчелите.
    Подсилването посредством майка-помощница може да стане при условие, че е подсигурена такава. Тя се зазимява в същият кошер до основното семейство или над него. Преди настъпването на пашата майката помощничка се изважда в отводка или се бракува. Питите с пило пчели и мед се придават към основното семейство, като от двете се получава едно силно семейство, което ще използва добре пашата.
    Чрез налитане могат да се подсилват успешно по-слаби и средно силни семейства за използване на определена паша.
    При многокорпусните кошери, горният корпус с майка, достатъчно силен на летящи пчели, се обръща обратно назад, пчелите излитат и при връщането си от паша намират и влизат в долния вход. Силата на долното семейство се увеличава.
    При отместването на определено разстояние пчелите се завръщат на мястото откъдето са излетели. Това дава възможност същите да се ползват за налитане и значително засилване на други семейства от пчелина. При открит район е необходимо изместване на основния пчелин на разстояние под 3 километра, на старото място на пчелина да се оставят няколко семейства, в които евентуално ще се приберат върналите се пчели.

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL