Брой 8   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ТРИ НАЧИНА ЗА УСКОРЕНО РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ


    Московският пчелар А. Ф. Пименов използва и предлага три способа за ускорено размножаване на пчелите, който той смята, че са най-удобни.
    Първи способ: Пролетта, след първите облитания и допълнително затопляне на гнездата се подбират силни семейства и чрез стимулиращи подхранвания се довеждат до роево състояния. През втората половина на май или по-рано, когато в гнездата има 7-8 пити с пило се пристъпва към разделяне на семейството. То се премества на страни, а на негово място се поставя кошер с изградени пити и не голямо количество мед. Поставя се пита с пило и майката от основното семейство. В основното семейство, преместено на друго място, пчелите залагат маточници. Два дни преди да се излюпят майките то се разделя на три отводки, като във всяка да има по две пити с пило и маточници. Отводките се обезпечават с мед, прашец и вода. До есента те се развиват и посрещат зимата със седем-осем рамки с пчели и млади майки.
    Втори способ: Подбират се силни пчелни семейства, които както при първия способ се довеждат до роево състояние. Преди да излети роят на височина 3 метра от земята се поставя празна тръвна (на клон или друга подпора). Тръвната привлича роя, който обикновено е голям и тежи около 3 кг. Вечерта той се разделя на три отводки в предварително приготвени кошери с пити. Във всяка отводка се поставя по един зрял роеви маточник, без да се търси старата майка и по една пита с открито (младо) пило. В празните пити се налива по около 1 литър захарен сироп. Входните отвори се затварят за едно денонощие. В това време пчелите усвояват новото гнездо. Ако не им се даде пита с пило и сироп те може да се върнат в старото гнездо. На другия ден входовете се отварят, пчелите се облитат и започват да работят нормално. От семейството, от което е излетял роят се прави още една отводка със зрял маточник. Така, че от едно пчелно семейство се получават четири отводки. Всички зрели маточници от майчиното семейство също може да се използват за производство на майки, като се прехвърлят в оплодни сандъчета.
    Трети способ: пчелните семейства се подготвят за медосбор като им се създават условия за развитие без да изпадат в роево състояние. До средата на юли от тях се получава мед и други пчелни продукти. След центрофугиране на меда се отделя отводка на пет-шест рамки, дава й се оплодена майка и се подхранва с малки дози захарен сироп. В третия вариант от семейството се получава мед и една отводка.
Превод от руски

МИКОЗИ ПО ПЧЕЛИТЕ

От стр. 1
    АСКОСФЕРОЗА /варовито пило/
    Аскосферозата по пчелното пило се причинява от гъбичката Ascosphaera apis. Тя се развива при оптимална температура - 30-32OС и повишена влажност. A. apis има безполово и полово размножаване. Когато попаднат само мъжки или само женски спори се получават бели мумифицирани ларви, а когато върху ларвите попаднат спори от двата пола се образуват плодни тела /аскуси/, които имат тъмносив до черен цвят и мумифицираните ларви са тъмносиви до черни. Спорите на A. apis са широко разпространени в природата и пчелите лесно могат да ги внесат в пчелното гнездо чрез прашеца, нектара или водата. Източник на инфекция са мумифицираните ларви, които лесно се разтрошват и разпрашват. Разпространението на аскосферозата става по известните начини, характерни за разпространението на заразните заболявания.
    Микотичните заболявания са факторни заболявания. Тяхното проявление зависи от наличието на редици предразполагащи фактори. Тези фактори действат благоприятно за развитието на микотичните причинители /гъбички/ и неблагоприятно върху пчелното семейство.
    Като най-важни фактори могат да бъдат посочени:
    1. Охлаждане на пчелното гнездо и простудяване на пилото.
    2. Повишаване на влагата /над 70 %/. Подхранване с големи количества захарен сироп.
    3. Слабо проявено хигиенно поведение при пчелите.
    4. Слаби пчелни семейства. Отслабването на пчелните семейства по каквато и да е причина /стара майка, търтовъчност, пролуки в медосбора, отравяне/.
    5. Проявление на други заболявания - гнилцови заболявания, нозематоза. Опаразитяване на пчелните семейства с акара V. jacobsoni.
    6. Качеството на медовите запаси. Подхранването с манов, гроздов и захарен мед може да доведе до ферментация на медовите запаси през пролетния период, когато започне отглеждането на пчелно пило се увеличи температурата и влагата в пчелното гнездо.
    7. Белтъчно гладуване. По-малкото количество на цветен прашец и засушаването в определени периоди могат да доведат до белтъчен дефицит в пчелните семейства и проявление на микотичните заболявания.
    8. Прекалено рано стимулиране на майката. Съотношението пчели:пило през пролетния период трябва да бъде винаги в полза на пчелите.
    9. Късно есенно и ранно пролетно подхранване на пчелните семейства при което се изтощават пчелите.
    Клиничната картина на аскосферозата се проявява със следните изменения на пилото:
    l прошарване на пилото в зоните на запечатаното пило;
    l изхвърляне на мумифицирани ларви пред кошера на прелката, на дъното на кошера. Наличие на мумифицирани ларви в питите, които се отделят лесно от килийките и при обръщане на питите падат от тях;
    l мумифицираните ларви са с бял цвят /когато попаднат само от мъжки или женски спори/ или тъмносив до черен цвят /когато попаднат спори от двата пола и се образуват плодни тела, които имат тъмносив до черен цвят/.
    Профилактиката и борбата с аскосферозата се води комплексно. Това включва недопускане и отстраняване на всички предразполагащи проявлението на болестта фактори и прилагане на регистрирания препарат Фунгисан. Препаратът се прилага в доза от 2 до 4 мл. На 1 л. захарен сироп, който се разпределя по 500 мл. на пчелно семейство. Третирането се извършва 3-5 пъти, докато пчелното семейство се изчисти от мумифицираните ларви.
 

МЕДОНОСНИ РАСТЕНИЯ

Джанка

    Джанката, макар да е диворастяща форма, се отглежда на много места у нас, а освен това от нея има и два културни сорта - червената и жълтата афъска.
    Сравнително рано напролет започва да цъфти джанката. В зависимост от района цъфтежът започва в началото на април, а в по-високите райони - през втората половина на април и началото на май. Дърветата се покриват обилно с цвят, така че целите изглеждат бели. При благоприятно време джанките отделят обилно нектар и прашец и масово се посещават от пчелите. Пренесеният нектар и прашец оказват силно влияние върху яйценосната дейност на пчелните майки, в резултат на което бързо се увеличава количеството на пилото. В отделни години крайните пити биват изцяло залети с нектар, пренесен от цъфтящите джанки. Джанката не е взискателна към почвата. Тя вирее на всякакви почви, а също така и на сравнително голяма надморска височина. Има добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Джанките обикновено се самозасяват. За засаждане може да се използуват издънки или пък фиданки, получени от разсадник. С успех може да се използуват за джанкови насаждения терени с бедни почви, ерозирани терени и др. непригодни за други култури. Покрай пътищата, поляните и улиците на населените места джанката също така вирее много добре. При отглеждането й не се изискват някакви особени грижи. Нейните плодове се използуват главно за изваряване на ракия или за храна на някои домашни животни.
    Дървесината се използува за колове, дърва за огрев, за приготвяне на дървени въглища, в моливната и кожарската промишленост и др.

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL