Брой 28   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

"ПЧЕЛА И КОШЕР" ПОДВЕЖДА ЧИТАТЕЛИТЕ

По повод на написаното в "Пчела и кошер" бр. 131 от 4.08.2004 г.

Лозан ДОЙЧЕВ
    Нямаше да се занимавам с вестник "Пчела и кошер" и най-вече брой 131, но той повдига въпроси, които се пренасят косвено и върху дейността на Националния Браншови Пчеларски Съюз, чийто член на Управителния съвет съм и аз. Имам два повода:
    Първия е свързан със статията "Програма за развитие и подпомагане на пчеларството" на стр. 6, подписана от (ПиК) т.е. редакционна, отговорност за която носи вписаният като главен редактор в карето на стр. 7 г-н Валентин Ватев. Изложената информация, свързана с Националния Браншови Пчеларски Съюз (НБПС) е погрешна и невярна. Лице с името Пламен Петров не съществува в управителния съвет на браншовия съюз, камо ли да му е председател. Незнанието на главния редактор вменява публична обида към организацията ни и способства за лигитимирането на лице с такова име да говори от името на Националния Браншови Пчеларски Съюз. Манипулативността на статията чрез подмяната на истинското име на председателя на Управителния ни съвет в по-късен етап може да доведе и до последствия, които са втория повод за изложението ми, а именно:
    От прочита на статията "Добро име трудно се печели, но много лесно се губи" във вестник "Пчела и кошер" бр. 131, стр. 3 от 4.08.2004 г., подписана от Валентин Ватев - главен редактор, човек може да остане с погрешното впечатление, че се е появила от нищото една фирма, която е сторила толкова злини на хората и следва да се порицае. Каква всъщност е историята от страниците на списвания под ръководството на главния редактор вестник "Пчела и кошер".
    За фирмата от публичните регистри на Ловешкия окръжен съд може да се прочете, че "В името на народа" на 22.05.2003 г. съдът е решил да регистрира Едноличен търговец "Стандарт хайф - Емилия Симеонова". Като всяка една новорегистрирана фирма и тази търси да намери поле за изява и реклама и го намира на страниците на вестник "Пчела и кошер" през 2003 г. чрез обширен репортаж г-н Ватев описва небивалите възможности на току-що откритата дърводелска работилница, в която от статията разбираме "...а госпожица Симеонова ми показа в склада кошери, които тя е спряла защото имат незначителни дефекти..." т.е. информация за състоянието на работилницата г-н Ватев е имал и се питам, кога той затаява истината - в репортажа или сега в статията си. Като истински мениджър, какъвто е и на вестника, главния редактор при наличие на негативна информация, както сега ни става известно от страниците на вестника си, убеждава пчеларското съсловие, че едва ли не единствено тази фирма е в състояние да достави кошери и пчелни отводки в неограничени размери. Ако за производството на кошерите г-н Ватев е нямал представа какви са капацитетните възможности, то за пчелните отводки като човек, списващ пчеларски вестник, би следвало да се съобрази с възможностите на развитието на пчеларството.
    Другият въпрос, който поставя статията е разиграната томбола с абонамента и неизпълнените ангажименти от страна на ЕТ "Стандарт хайф" за обещаните награди.
    Г-н Ватев би следвало да е запознат с нормативната база и да е осведомен за последващите резултати, свързани с разиграваното тото с абонаментните квитанции. Това е въпрос от компетенцията на други органи, защото е постигнат икономически ефект с неизпълнено обещание, но не от ЕТ "Стандарт хайф", а от вестник "Пчела и кошер" без да са платени на държавата необходимите данъци и такси, свързани с разиграваната "томбола" - хазарт. Тук е момента да уведомя спечелилите томболата да се обърнат към Столичната районна прокуратура, която е по седалище на вестника и да получат обещаните им публично чрез вестника награди.
    В бр. 131 на "Пчели и кошер" главният редактор внушава неистини за Председателя на Националния Браншови Пчеларски Съюз и такива за отговорността си относно скритата реклама от страниците на вестника за една фирма, както и разиграната томбола от страниците на вестника с цел икономическо облагодетелстване.
    Наближава абонаментната кампания. Може и други да се изкушат да използват откровени лъжи с цел набиране на абонати чрез средствата за масова информация, както и чрез скрита реклама във вид на репортажи за лица и фирми. Пчеларското съсловие следва внимателно да избира както вестника, който ще получава, така и фирмите контрагенти, с които ще извършва стопанска дейност.
    От страниците на "Пчеларски Вестник" управителния съвет на Националния Браншови Пчеларски Съюз, чиито председател е г-н Пламен Иванов ще се опита в рамките на следващите броеве да развие пред читателите си теми, свързани с нормативната уредба, отнасяща се до правни отношения, свързани с търговци и държавни институции, както и да отговаря на конкретни въпроси.
   

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL