Брой 27   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

РАЗСЛЕДВАНЕ

ИНЖ. СТЕФАНОВ ДА ОСТАВИ ПЧЕЛАРСТВОТО НА МИРА

    От стр. 1
    Това е станало на 16 декември 2003 г. със заповед РД - 09 - 856 на заместник-министър Бойко Боев, който е трябвало да се съобрази с цели две решения на ВАС и е публикувана в брой 3 на Държавен вестник от 2004 г. Справката от Главно управление "Митници" е, че до момента България е "залята" с цели 20 тона китайски пчелен мед. Дали е знаел за вдигната възбрана за внос на пчелен мед от Китай или не, инж. Стефанов чрез дезинформация на медиите внуши на българина да спре консумацията на пчелен мед под угрозата, че ще яде "некачествен" китайски.
    Другата насока в тази пресконференция е желанието на инженера да бъде признат за легитимен, каквото и да означава това за него. Лигитимността се установява от съда, който се произнася по законността за формирането на БПС. Чрез тази структура г-н Стефанов винаги е афиширал, че "защитава" интересите на производителите-пчелари. А по Закона за пчеларството (чл. 5, ал. 4) браншовият съюз "...обединява и представлява пчеларите, преработвателите и търговците на пчелни продукти..." От пресконференцията разбираме, че под "обединение" ръководството на пчеларския съюз иска да си присвои преработването, изследването и търговията с пчелни продукти. Всичко това да става чрез фирми, създадени от БПС. Монополизирането на дейността, остатък от недалечното минало, е комерческата мечта на г-н Стефанов. Според него в България "... над 50 000 семейства изкарват прехранват си от тях... (имат се предвид пчелни семейства) (виж в-к "Труд" от 11 август 2004 г.). И никой не си направи труда да изчисли, че над 50 000 семейства се изхранват с по 240 кг пчелен мед годишно. Което ще рече, че цената на меда е толкова висока, че не се нуждае от субсидии (но според в. Новинар "...Неговите (на БПС) членове настояват държавата целево да субсидира отрасъла..."). В борбата си за легитимност БПС, който дори не е регистриран в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в лицето на неговия председател и на гърба на пчеларското съсловие надува цифрите за пчелни семейства и членство, гонейки тавана. Стигнало се е и дотам, че в сайта на МЗГ в ситуационно-перспективния анализ за 2003 г. като официални данни се цитират тези на БПС. За брой на пчелни семейства през (забележете) 2001 г. е вписана цифрата 440 000. "Загриженият" ръководител на пчеларството в България пропуска една дребна подробност, че с риск за грешка под 5% държавата похарчи пари и направи фактическо изброяване на броя на пчелните семейства в една обширна програма за състоянието на подотрасъл Животновъдство. Анкетьорите на Националния статистически институт не са знаели за мераците на инж. Стефанов и са подали данни, които след обработка отразяват налични 278 856 пчелни семейства. Работещите в НСИ са си направили труда този показател да бъде представен за удобство по региони и по окръзи. Ако вярваме на подадената информация до пресата и достоверността на израза "...у нас има около 500 000 кошера..." (в. Труд), то пчеларството е в небивал подем. За около две години удвоява своята популация. Или ако се върнем на изложените на пресконференцията факти, ще установим, че от едно пчелно семейство сме получили около 24 кг пчелен мед. От това производство според изнесеното на пресконференцията е формиран износ за реколта 2003 г. от "...9000 тона български мед на стойност 20 млн. Евро е изнесен за ЕС..." (в. Стандарт от 11 август 2004 г.). И тук информационните източници на г-н Стефанов са били по-бдителни от служителите на Главно управление "Митници", защото тяхната справка е за изнесени 6 444 753 кг пчелен мед на обща стойност според МЗГ 14 091 000 долара. Тук манипулациите са свързани с определението реколта. Медът на се разваля и срокът му на годност е голям. Така че посочената цифра от 9000 тона, с огромен риск за грешка, може да включва и количества от 2001 г., че и по-назад.
    В тази насока на надлъгване върви и членската маса на инженера. На тази пресконференция той обявява 14 700 члена, които според него представляват 2/3 от общините. В книжка "Пчеларство" от юни 2004 г., т. е. два месеца преди въпросната конференция, г-н председателят обявява,че е обновил над 13 000 членски книжки и до началото на пчеларския сезон очаква да надхвърлят 20 000. (статията "Сплотени сме силни - нека станем и независими" по повод заседание на Управителния съвет на БПС от 04.03.2004 г.). Според тази прогноза инженерът има отлив на 5300 члена за периода март-август 2004 г. От прогнозните резултати, които са силата на въпросния господин, следва че една пета от членския състав го е напуснала. Дали изложените дотук стил и метод на работа не са причина за това.
    "Много" е направил г-н Стефанов за пчеларския съюз. Подходът му е - "...всеки пчелар да даде по един бъркан пчелен мед за..." (или 5 лева за удобство по банкова сметка). С този почин се събра преди години нужният капитал за учредяване на АД "Агропчел". Доста от откликналите на този призив и до ден-днешен не разбраха какво стана с набрания капитал, как под вещото ръководство на мениджъра от нов тип се изпариха надеждите и парите на пчеларското съсловие. Във Велико Търново, на т. нар. Национално съвещание отново бе подет този призив. Този път за направата на преработвателно предприятие. Явно ентусиазмът на пчеларската гилдия е бил по-малък, защото от нафталина на направената пресконференция се изважда направата на лаборатория за изследване на показателите и окачествяване на пчелния мед. Предисторията на въпросното съоръжение е дълга - почти четиридесетгодишна. Тя е подарена от швейцарците на българите и дълги години е обирала праха по складовете. Сигурно е едно - никоя нормална европейска институция не би я признала за действаща. Но идеята за създаването й може да привлече доста "финикийски знаци". За сведение - само през 2004 г. са оборудвани и въведени в експлоатация три такива лаборатории на територията на страната, но нито една не е акредитирана. Те вероятно ще обслужват потребностите от предварителен анализ на пчелния мед на фирмите-преработвателки, които ги изграждат.
    Още едно "върхово" постижение на инженера е свързано с продажбата на правата на вестника ("Пчела и кошер") и на списанието ("Пчеларство", което е достигало до тираж 43 000 броя) на българските пчелари на частна фирма.
    Питаме се за ефекта от проведената пресконференция - донесе ли тя полза за родното пчеларство или само негативи? Това ще го усетим в близките месеци. Тази година природата не беше благосклонна към пчеларите (дойде ни и тази беда). Добивите са по-ниски. Не можем да гадаем в проценти, но в едно сме сигурни - пчелите останаха без медови запаси и трудно ще прекарат зимата. Положителното е, че до 05 август 2004 г. са изнесени 4 129 226 кг мед (по данни на ГУМ). Да се надяваме, че свикналия на несгоди български пчелар ще съумее пак със собствени сили да се справи с надвисналата опасност!
    Ние също изтъкнахме необходимостта от субсидии в пчеларството и бяхме доста конкретни в исканията си. Не вдигнахме врява до бога и не подведохме никого - просто изложихме проблемите и дадохме реални насоки за тяхното решаване на състоялата се кръгла маса. Пчеларството за нас е призвание и "...хляб наш насъщен...", защото сме вързани за пъпната му връв и сме дълбоко убедени, че то не само има бъдеще в измъчената ни родина, но е призвано да издигне родното селско стопанство. Лично ние не получаваме субсидии, а си изкарваме хляба. Време е инженер Стефанов да остави на мира пчеларското движение и достойно да си харчи "субсидиите", давани му от Националния осигурителен институт, и да остави бранша с всичките му участници да извършат така желаното обединение!
   
 

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL