Брой 27   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

Кога и как да извършим есенното подбудително подхранване

    Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ - ИЖН - Костинброд, секция "Специални отрасли"
    Главното, към което трябва да се стремим е да не допуснем след прекратяването на пчелната паша и центрофугирането на меда пчелните семейства да спрат своето развитие и да изпаднат в бездействие и летаргия. Не бива да се заблуждаваме от това, че след снемането на магазините или корпусите семействата са с много на брой пчели, тъй като повечето от тези пчели са стари и изтощени физиологически. Тези пчели ще загинат през зимата, а само младите и излюпените през август, септември и октомври пчели ще презимуват успешно.
    Затова основната задача след медосбора е да се вземат мерки за усилено есенно развитие на семействата, така че те да имат пило на поне 6-7 пити. За целта семействата трябва да са с млади и качествени майки, да имат свободни площи за снасяне по питите, достатъчно храна, както и да се използва подкрепителна паша. Тъй като последното не винаги е възможно в районите, в които липсва паша се налага да се извърши есенно подбудително подхранване. Целта на това подхранване е да се имитира слаб принос на нектар. При преработката на дадената храна пчелите - кърмачки хранят пчелната майка по-интензивно и тя снася по-усилено.
    Подхранването трябва да започне непосредствено след като е намалял приноса на нектар. Този момент обикновено се определя трудно тъй като зависи от наличието на медоносна растителност, валежите, температурата и др. Но трябва да се знае, че колкото по - рано след главната паша започне подхранването, толкова ефекта е по-добър, тъй като ако майката вече е намалила темпа на яйцеснасяне то при подбудителното подхранване тя ще задържи снасянето си на това ниво без да го увеличи. Тоест подбудителното подхранване поддържа яйцеснасянето на сравнително добро равнище, но не го покачва. За нашата страна обикновено семействата се подхранват подбудително от средата на август до средата на септември.
    При подбудителното подхранване е най-добре да се дават маломедени пити, които се разпечатват предварително и се поставят в края на гнездото или зад преградната дъска. Ако не разполагаме с пити подхранването се прави със захарен сироп в съотношение 1 част захар към 2 части вода или 2 части захар : 3 части вода. Сиропът се дава по 200-З00 г на семейство ежедневно или през ден. Може и да се дава през 5-6 дни по 0,7-0,8 л на семейство. Подхранването се прави или много рано сутрин или привечер, когато няма летеж на пчелите поради голямата опасност от предизвикване на пчелна кражба. Храната се дава внимателно без да се разлива или накапва по кошерите или по земята, особено когато подхранването се прави с разпечатан мед. Подбудителното подхранване се прави в продължение на 20-30 дни и не бива да продължава до късно през есента, а трябва да приключи 30-35 дни преди последното облитане на пчелите.
    В заключение е необходимо да се знае, че есенното подбудително подхранване дава добър ефект само при следните условия:
    1. В кошера трябва да има достатъчни запаси мед - не по -малко от 8-10 кг.
    2. В кошера също така трябва да има минимум 2-3 пити с цветен прашец. В случаите, когато не се разполага с достатъчно прашец в сиропа се добавят мляко, извара, хлебна или бирена мая, пресни кокоши яйца и др. белтъчни заместители.
    3. Семействата да са с млади и високопродуктивни майки, да разполагат с празни пити за снасяне и др. т.е. да са налице всички условия за есенно развитие на семейството.

Какви семейства трябва да има през зимата на пчелина

    От стр. 1
    При доближаване до кошерите пчелите лесно се раздразват и започват да жилят. Така през август фактически привършва старата и започва подготовката за новата пчеларска година. От умението на пчеларя правилно и навреме да извършва тази подготовка зависи много какви пчелни семейства ще има през зимата на пчелина си. Той трябва да се стреми да подготвя и зазимява само силни и здрави семейства с млади качествени майки. Не бива от обич към пчелите да държи на пчелина си много слаби семейства, защото това е безполезно, а и те масово измират през зимата.
    При започване подготовката за зимата първо се свалят магазините и излишните корпуси от кошерите с пчели като работата се извършва само привечер. Денем при сухо и горещо време тя може да се извършва със специална палатка, направена от гъста телена мрежа или тензух, висока 2 м и широка 1,5 м. В нея спокойно могат да се извършват всякакви прегледи в безберитбено време. Пчеларят и кошерът се настаняват под палатката и се извършват необходимите манипулации. Чуждите пчели нямат достъп до отворения кошер и няма опасност от възникване на кражби между пчелите. Борбата с кражбите е много трудна, унищожават се много пчели, а понякога и цели семейства.
    След свалянето на магазините се прави пълен преглед на всички пчелни семейства по показателите както и при главния пролетен преглед. Обръща се внимание на количеството и качеството на меда в питите, които трябва да бъдат запълнени до половината с запечатан качествен мед. На няколко пити трябва да има участъци с цветен прашец. При недостатъчно количество мед в кошерите се извършват подхранвания за попълване на хранителните запаси. По продължително време се извършват подбудителни подхранвания за поддържане добра яйценосна дейност на пчелните майки при липса на подържаща паша. По това време се подменят всички стари полугодни кошери като се обръща особено внимание на здравината на дъната и капаците им. Основните семейства в кошерите Дадан-Блат трябва да имат 8-9 пълни междини с пчели; в лежака 10-12 пълни междини; в многокорпусните около 14 междини, а по-слабите - един пълен с пчели корпус. Проверява се годността на затоплящите материали и се осигуряват достатъчно възглавнички.
    Подготовката на многокорпусните (10 рамкови) кошери се извършва в зависимост от силата на пчелните семейства. Най-силните семейства се оставят да зимуват на два корпуса като в горния корпус трябва да има повече мед. Ако към такова семейство се остави и помощно, то се оставя най-отгоре, плътно изолирано от основното и с отделен вход.
    Във всеки пчелин трябва да има определен брой помощни семейства. Ако обема на кошера позволява те зимуват до или над основните семейства с отделни входове. Помощни семейства се създават по-рано през лятото, за да могат да се развият и при зазимяването да имат поне 5-6 пълни междини с пчели. Те се използват на следващата година, преди първата главна паша, за подсилване със зряло пило и млади пчели на основните семейства. Майките на тези семейства трябва да са млади, високопродуктивни и купени от лицензирани майкопроизводители. Ако пчеларят е пропуснал да създаде през лятото такива семейства, той може през август да раздели на две няколко основни семейства с разделяне на летящите пчели. За целта трябва предварително да си е осигурил доставките на необходимите му млади оплодени майки. При извършване на тази работа от двете страни на кошера се поставят по един кошер, еднакви по цвят, форма и големина. Входовете на празните кошери са на една височина и обърнати в същата посока, както е при семейството за разделяне. Най-добре е да се използват два еднакви 7 рамкови кошери. В единият кошер ще остане майката на основното семейство, а в другия се придава нова майка като стриктно се спазват правилата за придаване на майки. След необходимата подготовка се отварят трите кошера и съдържанието на кошера с пчели се разпределя равномерно в двата празни кошера (пита с мед, пило, пчели). Тази работа се извършва около обедните часове при силен летеж на пчелите. Освободеният кошер веднага се маха. Летящите пчели след като се повъртят пред новите кошери започват да навлизат в тях. Пчеларят следи в кой кошер навлизат повече пчели и го измества по-настрани като съответно приближава другия към него. Така летящите пчели се разпределят почти поравно. Семействата се подхранват подбудително. При зазимяването им те трябва да имат по 5-6 пълни междини с пчели. След презимуването им семейството с младата майка се прехвърля в редовен кошер и няколко пъти се подсилва с пити със зряло пило (без пчелите) от другото семейство. Така до настъпване на първата главна паша то става пълноценно семейство. При първа възможност се сменя майката на другото семейство и се подпомага неговото развитие. Такива помощни семейства могат да се образуват и със семейство в кошер лежак като предварително се откриват двата входа в краищата на предната стена. Пред главната паша те се обединяват като старата майка се маха и се получава много силно семейство. През зимата те се топлят взаимно през плътната разделителна дъска и по-бързо се развиват в ранна пролет.
    В пчелина трябва да има отводки със запасни майки поне 10% от броя на редовните семейства. Те зимуват по на 3-4 пити с по три междини пчели. Грижите за тях са същите както при редовните семейства. Зазимяването им става по 2-3 в кошер и по 4 бр. в лежак, плътно изолирани помежду си и с отделни входове на различните стени на кошера. Майките на отводките се използват в края на зимата и в ранна пролет за придаване в осиротели семейства като се придават заедно с пчелите. При обединяване на две малки отводки и допълнително подсилване със зряло пило от други семейства, макар и по-бавно, те могат да се развият като помощни и даже като основни семейства.
    Важно условие за успешното презимуване на редовните и помощни семейства е навременната им подготовка за зимата, също и за запасните майки (отводки) и окончателното им зазимяване през октомври. Преди зазимяването, където има възможност, се намалява долният вход на 2-3 см, а се отварят изцяло горните входове. На всички входове трябва да има предпазители против мишки.
    Мястото за зимуване на всички пчелни семейства (с изключение на дворовете при жилищата на пчеларите) трябва да е добре огрявано от слънцето, да е по възможност с южно изложение и слаб наклон напред. Да не е ниска затворена котловина, защото там през цялата зима се напластява влажен и студен въздух, който се отразява неблагоприятно на зимуващите пчели. Пчелинът трябва да е ограден със солидна ограда и до кошерите не трябва да имат достъп животни, деца и чужди хора. Добре е да бъде защитен от северните студени ветрове с ветрозащитна стена от подръчни материали. Не бива да се устройва пчелин, където има постоянни въздушни течения, близо до жп линии и големи пътни магистрали. Така ще се осигури пълно спокойствие на зимуващите пчелни семейства. Поне два пъти в месеца пчеларят трябва да посещава пчелина, да прави външен оглед на кошерите, прослушване с тънка тръбичка, да почиства капаците и входовете от сняг и лед. Към края на зимата извършва почистване на дъната (без да ги изважда) с помощта на закривена под прав ъгъл и леко сплеснат край, телена кука, през входа на кошера. Понякога кълвачи нападат зимуващите пчели като много дни чука по стените на кошерите, пробива ги и силно безпокои пчелите.
    Добре подготвените, навреме зазимени, спокойно зимуващи основни и помощни семейства е сигурна гаранция за 100% им иззимуване и навременното им развитие през пролетта на следващата година.

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL