Брой 18   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПРОБЛЕМЪТ С КИТАЙСКИЯ МЕД

    В края на 90-те износът на мед бе силно повлиян от наличието на проблеми по пилото и други заболявания по пчелите, крайният резултат от което беше, установяването на болести и диарии сред пчелните ферми. Вследствие на това повсеместно бе използван "хлорамфеникол" като лекарствено средство. Това представлява антибиотик с много широко приложение, но забранен за ползване свободно в САЩ и повечето страни от Европа. Смята се за канцерогенен и се свързва с идиосинкратичната анемия, много рядка, но смъртоносна болест на кръвта. Рисковете са много малки за населението и минимално здравословно ниво не е установено за групи от населението, които са податливи.

Част от учебния пчелин.

Всичко е интересно.
    Широкоспектърният антибиотик "хлорамфеникол" се използва при тежки болестни състояния като тифна треска и когато всички останали средства за лечение се окажат безполезни. Внимателното използване, след предписание на мощни лекарства, е необходимо за премахването на бактерии, устойчиви на синтетични антибиотици. Центърът за контрол на болестите и Световната здравна организация отчитат нови огнища на туберколоза и салмонела, устойчиви на антибиотици.
    Много китайски износители подеха дъмпингова кампания на щатските пазари, продавайки меда на цени, много под производствените себестойности в началото на 2000 година. По това време цената на американските продажби на едро бе 1.35$ на килограм, докато китайският мед се предлагаше по цени под 0.85 $/килограм.
    През септември на същата година Асоцияциата на американските производители изготви протест "За нелоялна търговия " пред американския департамент по търговия. Това доведе до положителни резултати. През май бяха въведени специални мита в диапазона от 34% до 184 %, отнасящи се до определени китайски фирми. Подобни мерки бяха предприети и за отделни компании от Аржентина, допринасящи за "дъмпинга".
    В отговор на това някои китайски фирми сътвориха прецизна контрабандна политика за избягване на наложените мита. През август на 2002 год. мащабна интернационална митническа операция изобличи като нарушители фирми от Китай, Виетнам, Малайзия, Тайланд, Мексико и Австралия като участнички в порочната мрежа. Безскрупулни търговци-износители преопаковаха китайски мед като продукт на съответните страни и го реекспортираха към САЩ със съответни сертификати за произход. Разновидност на горната операция се явяваше смесването (кооперирането) на китайски мед с местен, но в повечето случаи преобладаваше първият вариант.
    Страни с бедни традиции в пчеларството и медопроизводството изведнъж се наложиха като могъщи износители, експортирайки пълни контейнери с мед. Много от развиващите се страни не бяха в състояние да произведат съответно количество и качество на мед в сравнение с това, което фигурираше като изнесено от тази страна. Например Австралия бе в период на незапомнена от години суша, която я доведе до големи загуби в селскостопанските добиви и въпреки това отбеляза невиждан възход в износа на мед.
    Американските митници и Федералният департамент по селско стопанство (ФДС) потърсиха отличителна характеристика на китайския мед с цел локализиране страната по произход . От извършените проучвания в Европейския съюз бе установено наличието на "хлорамфеникол" в китайския мед и съответно възприето за основна отличителна черта от (ФДС). Реакцията на ЕС бе светкавична. Китайският мед бе забранен за внос от всички страни-членки. За разлика от ЕС, САЩ възприеха практиката да анализират всяка една пратка мед от Китай или страни със съмнителна репутация.
    Цялата 2003 год. бе под знаменателя на възникващи проблеми с китайския мед. Уебстраницата на американските митници публикува списък на фирмите, чийто мед подлежи на "Незабавна конфискация без изследване". Единадесетте фирми, изброени в горния списък са регистрирани в Хонг Конг, Виетнам, Тайланд, Мексико, Унгария, Малайзия, и Китай. Най-скорошното актуализиране се извърши през март на настоящата година. Мед с подобна характеристика бе открит да се изнася и от страни като Турция и Индия.
    Щатските митнически служби информираха за конфискувани 50 контейнера с "подозрителен мед". Възникват въпроси относно статута на конфискувания мед и дали той трябва да се върне на износителите и дали това няма да доведе до т.нар. "ултрафилтриране" и реекспортиране обратно в САЩ. Медът, маркиран като "ултрафилтриран", е последната новост от проблемите с китайските стоки и продукти от селскостопански произход.
    Китай заявява, че "хлорамфеникол" вече е абсолютно изключен от употреба в китайските пчелини и индустрията, обслужваща пчеларството. В потвърждение на горното твърдение Китай, официално е забранил използването на антибиотици върху животни със стопанско приложение в хранителната промишленост, но данни от изследвания на селскостопански експерти от ЕС сочи в противоположна посока. Обяснения за горното явление, открито в износни пчелни продукти от Китай, са многоаспектни. Една от възможностите за това е в тясна връзка с навика на китайските фермери да използват необработени човешки фекалии за наторяване.
    Тази "човешка тор" е причината за широко разпространеното водно замърсяване и увеличаване на свързаното с това бактериално замърсяване на селскостопанските продукти .
    Китай е най-големият износител на пчелни продукти: мед, пчелно млечице, пчелен восък са основните продукти. Той е също така и най-големият износител на морски продукти. При изследването на морските продукти, в частност ракообразни, бяха констатирани положителни проби за наличието на забранени антибиотици. Промишленото отглеждане на ракообразни през последното десетилетие в Китай отбеляза бързо развитие, за да достигне двойно увеличение. Местоположението на тези аквастопанства съвпада с местоположението на големите пчелни ферми. Най-тясната връзка между хлорамфеникол, промишлено произведените ракообразни и пчелните стопанства се явява водата, която масово се третира с антибиотици поради бактериалната си замърсеност.
    От историческа гледна точка, традицията да се консумира чай, произтича от необходимостта да се преварява водата преди нейната консумация с цел елиминиране на замърсителите. Китайската кухня използва високата температура в готварските си методи поради същата причина. Използването на еднократни клечки за храна е продиктувано от същите причини.
    Актуалните проблеми, свързани с износа на селскостопански стоки от Китай, изисква намирането на по-сложни решения. Световните здравни аспекти, отнасящи се до Китай и повечето развиващи се страни, изискват още по-голяма отговорност от страна на САЩ и развитите страни. Пренебрегването на селскостопанските методи, при които мощни антибиотици се използват като средства за превенция, а не като средство за лечение на болести, води до продължителни и устойчиви природни аномалии.
    Безскрупулното използване на етикети с невярно съдържание, с цел преодоляване на тарифни и нетарифни ограничения при износа, може да коства прескъпо за невинни потребители. Степента на този риск се измерва преди всичко с човешки животи, а не с долари и центове.
    Превод от сп. "Вее Сulture":
    Т. Златанов
 

Проверете своите знания за пчеларството


1.Излитащ рой от 10 000 пчели може да отнесе 0,840 кг. мед.
2.Пчелите жилят най-малко през периода на обилна паша, сутрин между 9 и 11 часа и след обяд между 15 и 17 часа.
3.От 1-вия до 3-ия ден след излюпването си пчелите-работнички изграждат пчелни пити и ги запечатват.
4.На 4-ия - 5-ия ден след излюпването си младите пчели излитат на своето първо очистително облитане.
5.Нито една пчела на възраст до 18 дни не може да се ориентира за обратния път до кошера, ако се намира на 100 м. от него.
6.Роевите маточници се изграждат от пчели, восъкоотделителните жлези, на които вече са закърнели.
7.Пчелата е в състояние да различава добре само някои от цветовете - бял, жълт и син.
8.Пчелите повреждат кората на узряващите плодове.
9.Едни и същи пчели може да се използват до 4 пъти за изграждане на восъчни основи.
10.Пчелите без жило (мелипаните) се срещат предимно в Африка и Америка.
11.След излюпването си пчелната майка губи по 1 мг. от теглото си на всеки час от денонощието.
12.Най-тежки пчелни майки се излюпват от маточници с дължина от 19 до 24 мм.
13.Младите майки издържат на глад до 48 часа от излюпването си.
14.Какво привлича пчелната майка в магазина на Дадан-Блатовия кошер.
15.По какви признаци може да се установи, че в пчелното семейство липсва майка.
16.При тиха смяна на майката, пчелите обикновено изграждат от 10 до 16 маточника.
17.Защо не се бележат неоплодените пчелни майки.
18.Средното тегло на търтеите е от 180 до 190 мг.

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL