Брой 16   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

КАК ДА ЗАКУПИМ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА?

    В последно време за пчеларството се заговори усилено след предложените от Министерството на земеделието и горите програми САПАРД и Jobs за предоставяне субсидии за много безработни, желаещи да се занимават с отглеждане на пчелни семейства.
    Един от най-важните моменти преди получаване на субсидиите е закупуването на пчелните семейства.
    3а това най-добре е да се използват опита и знанието на вещи, специализирали в областта на биологията и болестите ветеринарни лекари, зоотехници и агрономи. При внимателното преглеждане на пчелните семейства те ще оценят моментното им състояние и ще изберат най-развитите и здрави от тях.
    Добре е пчелните семейства да се закупуват след първата половина на април и през май. Могат да се закупят и есенно време, но не е за предпочитане.
  
    Основно се обръща внимание при покупката на следните показатели:
    1. Оценка на външния вид на състоянието на кошерите /ако семействата се закупуват заедно с тях/ - система, нови ли са или стари, колко време ще могат да се използват още.
    2. Определяне броят на заетите от пчелите междурамия /след отварянето на кошера и снемането на възглавницата/. Силно семейство заема поне 9-10 междурамия, средно - 7-8 междурамия, а слабо - 4-6 междурамия.
    3. Преценка на състоянието на рамките и изградените в тях пити. Обръща се внимание на цвета им /новите са със светлокафяв цвят, с правилно изградени работнически килийки, старите са черни. Броят на търтеевите килийки не надвишава 50-60 на пита.
    4. Количество и качество на хранителните запаси. Пчелният мед не бива да бъде по-малко от 5-6 кг /през есента - 10-14 кг/ да не е кристализирал, вкиснал и потекъл. Цветният прашец да е качествен и да не е плесенясал.
    5. Установява се наличността на пчелна майка, която не трябва да е по-възрастна от 2 години. Присъствието на работнически ларви и на яйца е указание за наличност на майка. Здравата и млада майка се движи бързо по питите, има цели крила, правилно и добре развито коремче с по-светъл цвят и много космици, покриващи тялото й. Старата майка е тънка, с дълго коремче, което лениво влачи по питите. Гърдите и коремчето са черни и лъскави, без косъмчета.
    6. Преценяване на вида на пилото. Здравото запечатано пило заема цялата пита, без пропуснати килийки. Когато майката е млада тя снася яйцата си на концентрични кръгове, започващи от центъра на питата - наподобяващи листата на роза. Здравите яйца са белезникави и се виждат на дъното на килийките изправени /току-що снесени/ под наклон 45 градуса спрямо дъното на килийката /на втория ден/ или лежащи плътно на дъното /на третия ден/. Откритото пило се представя от леко извити ларвички, потънали в капка пчелно млечице, които бързо растат в продължение на 6 дни.
    7. Определяне здравословното състояние на пчелното семейство. Още при повдигане на възглавницата на кошера при здрави семейства ни лъхва приятен аромат на восък, нектар и мед. При болни семейства се отделя миризма на разтопен туткал, на загнило и пр. По рамките могат да се видят кафяви петна. Пчелите се държат агресивно.
    Обръща се внимание на:
    - откритото пило - ако наблюдаваме яйца и личинките, посочени в т. 6 с характерните признаци - те са здрави. Докато болните личинки са с жълтеникав до тъмнокафяв цвят /на здравите - той е седефено блестящ/, изменят естественото си положение в килийките, или заемат цялата им дължина;
    - запечатаното пило - капачетата на здравото запечатано пило са леко изпъкнали, а на болните от американски гнилец са хлътнали, продрани, потъмнени. Пилото е прошарено. Този признак е указание, че пчелното семейство е болно от гнилцови заболявания.
    Наличността на изхвърлени личинки, какавиди, умрели пчели, безкрили или уродливи такива на диагностичната площадка, кафяви петна по прилетните дъски, челните страни и капаците на кошерите, са сигнали, че има болни пчелни семейства в пчелина.
    Указание за здравословното състояние на пчелните семейства могат да се намерят в дневника на пчелина, където ветеринарният лекар на участъка вписва установените заболявания.
    Закупвайки най-развитите и здрави пчели семейства и спазвайки технологиите на отглеждането им ще се изпълнят основните цели на програмите САПАРД и Jobs.
    - Превръщане на пчеларството ни в съвременна и модерна професия.
    - Високи добиви от качествени пчелни продукти.
    - Въвеждане на нови системи кошери и ефективен пчеларски инвентар.
    - Създаване на нови и здрави пчелни семейства.
    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL