Брой 16   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

И СРЕЩУ АМЕРИКАНСКИЯ ГНИЛЕЦ - НОВА ПЧЕЛАРСКА ПРАКТИКА

    Ст. н. с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    Американският гнилец по пчелното пило заема значителен дял от пчелната патология. Поради различни причини, които се дължат както на компетентността на пчеларя, така и на организацията на ветеринарното обслужване /непроведени прегледи, частично проведени прегледи, безконтролно придвижване на пчелни семейства при покупко-продажба и подвижно пчеларство, производство на пчелни майки и роеве от нелицензирани пчелини и др./ доведоха до разпространението на болестта в много райони на страната. За да запазят пчелните си семейства пчеларите започнаха масово и безконтролно да прилагат антибиотици за профилактика на американския гнилец, което допринесе до замърсяване на пчелните продукти и връщане на партиди пчелен мед, изнесен в страните от ЕС.
    Група специалисти по пчелна патология изготви стратегия и профилактична програма за борба срещу това заболявание, с които се цели от една страна да бъде ограничено разпространението на американския гнилец в сраната, а от друга страна - да не се допусне попадане на остатъчни количества на антибиотици и химиотерапевтици в пчелните продукти.
    При изготвянето на тези профилактичната програма се изхожда от няколко важни принципи:
    - действащите нормативни документи: Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, Правилника за прилагане на същия и съответните наредби;
    - броя на пчелните семейства в населените места, общините и региона;

    - програмата за надзор за болестите включени в лист "А" и лист "В" на Международното бюро по епизоотии;
    - утвърденият от МС на Р. България списък на заразните и паразитни болести по животните и мерките срещу тях, които ще се финансират от държавния бюджет /фонд "Зоопрофилактика"/ през 2004 г.;
    - епизоотичната обстановка в отделните пчелини, населени места, региони, области;
    - епизоотичното състояние по отношение на заразните болести по пчелите в съседните страни;
    - професионалната подготовка на специалистите и собствениците на пчелни семейства, познанията и възможностите им в областта на здравеопазването на пчелите.
    В нашата страна съществува забрана за използване на антибиотиците и сулфонамидите. Необходимо е да се въведе нови пчеларски практики и алтернативни методи за борба срещу американския гнилец. .Контролът трябва да бъде изместен по-близо до пчеларите, които да преустановят третирането на пчелите с антибиотици и сулфонамиди и да бъде изготвено ръководство за добрите пчеларски практики.
    В тази връзка се предвижда прегледите на пчелните семейства да се извършват през есента - до 15 октомври. За лабораторно изследване се вземат проби от запечатано пило /парче от пита с размери 10/10 см/, показващо клинични признаци на американски гнилец. Пробите се опаковат в хартиени пликове или картонени кутии и се изпращат за лабораторно-диагностични изследвания в лабораториите на НДНИВМИ - София, ТЗ гр. Стара Загора и гр. Велико Търново и лабораториите на РВМС в страната - Варна, Бургас, Плевен, Враца, Хасково и Благоевград. Лаборатория "Болести по пчелите в НДНИВМИ, София е определена да бъде акредитирана като референтна за страната, където се извършват и арбитражни изследвания. Пробите пчелно пило за американски гнилец се изследват безплатно, а пробите мед се заплащат.
    Материалите за диагностично изследване се изпращат със съпроводително писмо от участъковия ветеринарен лекар по специален образец, изготвен от НВМС. В писмото се посочва регистрационния номер на пчелина, името и адреса на собственика, адреса на пчелина, данни за клиничната картина, кога се е проявило заболяването, имало ли е заболяване преди и др. Посочва се и предполагаемата диагноза. Писмото е с изходящ №, дата, подпис, печат и изричен текст, че материалът трябва да се изследва безплатно.
    След лабораторното потвърждаване на диагнозата американски гнилец ветеринарният лекар пристъпва към унищожаване на болните пчелни семейства, пилото и меда на показалите наличие на спори на причинителя на болестта. Собствениците се обезщетяват по съответния ред от държавата, ако пчелните им семейства са регистрирани и не са застраховани.
    Методът за въвеждане на нова пчеларска практика и алтернативни методи за контрол на гнилцовите бактериални заболявания се състои в следното:
    1. Строг контрол и организация на здравеопазването на пчелните семейства - редовни прегледи, изрядна документация относно здравословното състояние, дисциплина при провеждане на профилактичните мероприятия.
    2. Унищожаване на болните семейства.
    3. Ранна диагностика - изследване на медовите венци, възрастните пчели или остатъците на дъното на кошера при останалите семейства в пчелина за наличие на спори на причинителите.
    4. Унищожаване на пилото и прехвърляне на пчелите от пчелните семейства, показали наличие на спори в кутия или сандъче без пити й без храна за 3-4 дни.
    5. Последващо прехвърляне на пчелите върху неизградени восъчни основи в нови или дезинфекцирани кошери и подхранване със захарен сироп.
    6. Дезинфекция на инвентара с 3% р-р на NaOH или обгаряне.
    7. Селекция на пчели, устойчиви на заболявания и високо хигиенно поведение.
    Предимствата на този метод са:
    - не се създава резистентност при микроорганизмите, които причиняват бактериалните заболявания;
    - няма опасност от попадане на остатъци от антибиотици в пчелния мед.
    Недостатъците на този метод са:
    - трудоемкост при вземането на пробите от медовите венци и дъното на кошера и при прехвърлянето на пчелите;
    - средства за изследването на пробите;
    - средства за обезщетяването при унищожаване на пилото при показалите наличие на спори пчелни семейства;
    - организация на селекцията на пчели с високо хигиенно поведение.
    Въз основа на тези изисквания и въвеждането на новата пчеларска практика е необходимо да се извърши следното:
    1. Да се насити страната с устойчиви на заболявания пчели с високо хигиенно поведение.
    2. Да се извършат повсеместно прегледите на пчелните семейства, като ежегодно се обучават ветеринарните лекари и пчеларите-проверители, които ще извършват прегледите.
    4. Да се унищожат всички болни пчелни семейства и изоставени кошери, които представляват източник на инфекция.
    5. Да се продължи въвеждането на ветеринарна документация и в останалите области на страната.
    6. Да се оборудват лаборатории в страната, които ще извършват контрол на пчелните продукти за остатъци на антибиотици и сулфонамиди.
 

III. транспортиране и установяване на...

    От стр. 1
    Превозването на кошери трябва да става през нощта или рано сутрин, преди изгрева на слънцето. Превозване през деня се допуска само когато времето е прохладно или дъждовно и няма летеж на пчелите или когато транспортирането е на близки разстояния.
    Пчелните семейства се превозват с различни превозни средства в зависимост от разстоянието и състоянието на пътната мрежа.
    Най-удобно и най- често кошерите се превозват с камиони. При превозване по този начин те се поставят така, че питите им да са напречно на движението. Така се избягва разместването им вследствие на страничното клатене на превозното средство. Най - напред се товарят по - тежките кошери, които се слагат до кабината на шофьора, тъй като там сътресението е по-слабо. След това се товарят и останалите, като се подреждат на един, два или три реда в зависимост от вида на камиона и броя на кошерите. Те не бива да се допират един до друг, за да не се намали вентилацията. За да не се разместват при пътуването, между кошерите се слага свита топка трева или сено, така че да не се люлеят. Ако камионът е с висока каросерия кошерите може да се наредят на 2 -3 етажа, като се завързват здраво с въжета. Когато в голям камион се превозват по-малко пчелни семейства, за намаляване на сътресението върху платформата на камиона се насипва пясък с дебелина около една педя и върху него се подреждат кошерите.
    Когато се превозват кошери на близки разстояния се използват ремаркета, ресорни платформи или коли с животинска тяга, като и в тези случаи те се подреждат с пити напречно на посоката на движението. При използване на ремаркета теглени от колесни трактори питите в кошерите трябва да са успоредно на посоката на движението. Някъде се използват специални прицепни платформи, на които кошерите стоят през цялото време. Ползват се и палети, а също и транспортиране с ремаркета към леки автомобили.
    При транспортиране на големи разстояния кошерите се превозват с воден, въздушен или железопътен транспорт. При транспортиране с влак кошерите се подреждат на 2 - 3 етажа в закрит, чист вагон с добра вентилация. Кошерите се поставят в четирите ъгъла на вагона така, че между тях да има пътечка позволяваща да се наглеждат от пчеларя. При това питите също трябва да са в посока напречна на релсите. В един вагон може да се натоварят от 50 до 100 разборни кошера.
    При тръгване на път пчеларят винаги трябва да разполага със запалена пушалка, фенер, лицева мрежа, и мека глина, вестници или парцали за запушване на появили се пукнатини. Необходимо е също да имаме съд с вода, ръчна пръскалка, връв, термометър, няколко чувала и др. При използване на конска кола животните трябва така да са запрегнати, че при нужда бързо да се разпрегнат и отведат надалеч. При пътуването от време на време се спира и се проверява състоянието на кошерите. По време на пътуване пчелите трябва да получават вода, което има значение за понижаване на температурата в гнездото. Водата се дава вътре в гнездото чрез напръскване на пчелите с ръчната пръскалка. Когато разстоянието е голямо и не може да се измине за една нощ, се прави почивка през деня, като пътуването се прекратява при зазоряване. Тогава кошерите може да се свалят и на пчелите да се даде вода от обща поилка. В такъв случай ако превозното средство се тегли от коне те предварително се отвеждат далеч.
    След пристигане на определеното място кошерите веднага се разтоварват и се подреждат, като входовете им се разполагат на изток, за да могат да излитат пчелите сутрин на паша. Добре е кошерите да се поставят до някои външни ориентири. Тогава пчелите по-лесно запомнят новото местоположение. Също така пчелина трябва да бъде с фронт към пашата, за да няма налитане от едни семейства в други, което се наблюдава, когато пашата е само към единия или другия край на пчелина. Добре е и по-слабите семейства да се поставят по-настрани от силните. След настаняването входовете на кошерите се отварят. Добре е да се отварят през един и след 20 - ЗО мин. (когато пчелите се облетят) да се отварят и останалите кошери. Или първо се отварят кошерите на първия ред, след това на втория и т.н. Ако сме пристигнали сутрин, на прилетните дъски се слагат клонки, листа, малко трева или сено, за да могат излитащите пчели да се преориентират на новото място. Когато сме пристигнали през нощта такива препятствия не е необходимо да се поставят. След облитането и успокояването на пчелите върху мрежите на кошерите се поставят затоплящи материали. Ако в някой кошер има неблагополучие то се оправя след като пчелите от останалите кошери започнат нормално да летят. На другия ден се прави преглед на семействата, като се подреждат гнездата, отстраняват се мрежите и се слагат горните възглавници. Ако е необходимо, може да се поставят рамки за градеж и магазини.
    На новия пчелин трябва да има подвижна барака или фургон за нощуване на пчеларя и за съхранение на необходимия инвентар. Поставя се и табелка с адреса на пчеларя или пълномощника му. В двуседмичен срок пчеларя е длъжен да обяви пчелните семейства в съответната община.
 

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL